Nagroda III stopnia
Budynki biurowe
(Grupa IV)

Budynek administracyjno-biurowy Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach przy ul. Konduktorskiej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o., Katowice
Spec Bau Polska Sp. z o.o., Oświęcim
T.B. Tumas Z.A. Radzyński Architekci Sp. J., Rybnik
mgr inż. Dawid Śliwa
inż. Czesław Ignacek, mgr inż. Tomasz Petyniak, mgr inż. Roman Górski, inż. Wojciech Kanabus
mgr inż. arch. Tomasz Tumas (architektura), mgr inż. Piotr Renke (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.Do Konkursu został zgłoszony budynek administracyj­no-biurowy z częścią konferencyjną oraz restauracją.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna szkie­letowa, elewacje z wykończeniem kompozytowym.

Budynek jest energooszczędny. Zastosowano w nim najnowocześniejsze rozwiązania i technologie, w tym wytwarzanie prądu elektrycznego, chłodu oraz ciepła z gazu; zintegrowany system zarządzania budynkiem (BMS); specjalistyczny model systemu cieplnego połą­czony z ciągłą kontrolą komfortu cieplnego; wysoko­sprawny system odzysku ciepła i klimatyzacji; system automatycznego sterowania żaluzjami zintegrowany z systemem kontroli natężenia oświetlenia; system ciągłej kontroli jakości powietrza; energooszczędne oświetlenie i centralne nawilżanie pomieszczeń; sys­tem odzysku i wtórnego użycia deszczówki; stacje ła­dowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Powierzchnia zabudowy wynosi 3171,56 m2, po­wierzchnia użytkowa 6102,13 m2, a kubatura budyn­ku 41 880,00 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.