Nagroda III stopnia
Budynki biurowe rewitalizowane
(Grupa V)

Bank Polska Kasa Opieki SA, Oddział Bielsko-Biała

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Bank Polska Kasa Opieki SA, Warszawa
Firma Budowlano-Konserwatorska VIBUD, Kraków
Kojder & Kojder Architekci, Bielsko-Biała
mgr inż. Mateusz Bąk
inż. Jan Wiśniowski
mgr inż. arch. Bogdan Kojder (architektura), mgr inż. Grzegorz Kudyba (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.Budynek banku znajduje się w ścisłym centrum mia­sta Bielsko-Biała, przy ulicy Ks. St. Stojałowskiego 23,gdzie odbywa się duży ruch samochodów i ruch pie­szych. W budynku znajduje się Ratusz, w którym siedzibę ma Urząd Miasta. Budynek stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków. Obiekt został wybudowany w stylu modernizmu około 1923 roku.

Prace wykonane w ramach inwestycji obejmowały re­nowację i odtworzenie zniszczonych elementów wy­stroju architektonicznego elewacji i dachu budynku. Prace remontowe i renowacyjne, a także prace remon­towe wewnątrz budynku prowadzono tak, aby nie utrudniały dostępu klientów do stanowisk banko­wych.

Mieszkańcy Bielska-Białej, jak również turyści przeby­wający w mieście, podziwiają pięknie odrestaurowany budynek.

Powierzchnia zabudowy wynosi 442,00 m2, po­wierzchnia użytkowa 1809,53 m2, a kubatura budyn­ku 10 068,00 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 5 miesięcy.