Nagroda III stopnia
Budynki biurowe rewitalizowane
(Grupa V)

Zabytkowy budynek biurowy z poddaszem użytkowym na terenie dawnej wytwórni wódek Koneser w Warszawie 

Developer:
Generalny realizator inwestycji:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
BBI Development NFI SA, Warszawa
 
JUVENES – SERWIS Sp. z o.o., Warszawa
JUVENES – PROJEKT Sp. z o.o., Warszawa
inż. Michał Łopatka, inż. Władysław Wasielak, mgr inż. Dariusz Bogucki
mgr inż. Dariusz Bogucki, mgr inż. Julita Stachewicz
mgr inż. arch. Krzysztof Matwiejuk (architektura), mgr inż. Andrzej Kowalczyk (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: developer, generalny realizator inwestycji i jednostka projektowa.Budynek jest obiektem zabytkowym z końca XIX wieku. Ma dwie kondygnacje nadziemne i zaadap­towane poddasze oraz kondygnację podziemną utworzoną przez odtworzenie zasypanych przestrze­ni między głębokimi fundamentami. Odtworzono konstrukcję wielospadowego dachu o konstrukcji drewnianej płatwiowo-jętkowej. Wykonano pokry­cie z blachy cynkowo-tytanowej. W głównym kor­pusie zainstalowano świetlik wzdłuż niemal całej długości kalenicy.

Ściany budynku są murowane z cegły ceramicznej peł­nej na zaprawie wapiennej. Część ścian wewnętrznych naprawiono, pozostawiając bez tynku w celu zapre­zentowania zabytkowego wątku ceglanego. Grubo­ści ścian konstrukcyjnych wynoszą od 34 do 80 cm. Wtórne ściany działowe usunięto. Nowe ściany dzia­łowe wykonano jako gipsowo-kartonowe. Pierwotny drewniany strop zamieniono na żelbetowy. Oryginalny strop Kleina występujący na 1/3 powierzchni budyn­ku pozostawiono. Fundamenty obiektu są murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, a poziom ich posadowienia znajduje się 2,3 m poniżej poziomu terenu.

W budynku jest jedna klatka schodowa i jeden dźwig osobowy. Nadszybie zostało zamaskowane obudową nawiązującą do elewacji budynku. Powierzchnia zabudowy wynosi 739,23 m2, po­wierzchnia użytkowa 1246,40 m2, a kubatura budyn­ku 7885,86 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 21,5 miesiąca.