Nagroda III stopnia
Obiekty drogowo-kolejowe
(Grupa VIII)

Przebudowa Stacji Kraków Główny wraz z robotami dotyczącymi organizacji węzła przesiadkowego pn. „Zintegrowany System Trasportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:Główny projektant:
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Warszawa
Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o., Warszawa
konsorcjum firm: Mostostal Warszawa SA, ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA s siedzibą w Madrycie
Agencja Architektoniczna Centrum Sp. z o.o., Kraków
mgr inż. Piotr Lech
mgr inż. Krzysztof Królikowski (roboty torowe), Janusz Reinke (roboty konstrukcyjno-budowlane), Henryk Żabnicki (sieci elektroenergetyczne), Henryk Depta (instalacje Srk i telekomunikacyjne), Wiesław Koba (instalacje wodno-kanalizacyjne)
mgr inż. arch. Ryszard Frankowicz (architektura i konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.Przebudowa stacji Kraków Główny została zrealizo­wana w ramach projektu nr POIiŚ 7.3-7 pt. „Zinte­growany system transportu zbiorowego w aglomera­cji krakowskiej”. Celem było dostosowanie stacji do najwyższych standardów obsługi podróżnych. Prace remontowe były wykonane po blisko 30 latach eks­ploatacji obiektu. Do budowy nawierzchni perono­wej użyto w części istniejące płyty granitowe, które poddano obróbce i płomieniowaniu, zastosowano nowoczesny system oszczędnej instalacji oświetlenio­wej, wykonano specjalistyczne systemy monitoringu oraz nagłośnienia. Niesprawną instalację wodno-sanitarną zmodernizowano metodą bezwykopową. Nowe pokrycie wiat wykonano z blachy aluminiowej. Wiaty peronowe obudowano w większości panelami Alucobond A2. Słupy, klatki schodowe, kioski, ścia­ny tunelu obłożono specjalnymi płytami. Całkowicie zmodernizowano nawierzchnie dwunastu torowisk. Wykonano nawierzchnię torową na podkładach drewnianych o rozstawie zagęszczonym, wykonaną z szyn bezstykowych, łączonych za pomocą spawania z użyciem termitu.

Powierzchnia zabudowy wynosi około 61 000,00 m2, powierzchnia użytkowa peronów 26 614,34 m2.

Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.