Nagroda II stopnia
Budynki mieszkalne
(Grupa II)

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią
handlowo-usługową i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną w Warszawie w rejonie ulic Gocławskiej i Kamionkowskiej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:


Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Kierownik projektu:
Główni projektanci:
BUDIMEX Nieruchomości Sp. z o.o., Warszawa 
BUDIMEX SA, Warszawa 
Mąka, Sojka Architekci Sp.j., Warszawa (projekt koncepcyjny i budowlany); „Marbud – Invest” Projektowanie i Realizacja Inwestycji, Warszawa (projekt wykonawczy i nadzór autorski)

mgr inż. Piotr Bierżyn
inż. Mirosław Sosnowski 
inż. Agata Mętrak, mgr inż. Dorota Kruk 
mgr inż. arch. Maciej Mąka (architektura, projekt koncepcyjny i budowlany), mgr inż. arch. Anna Sidorowicz (architektura, projekt wykonawczy), mgr inż. Marek Salak (konstrukcja, projekt koncepcyjny i budowlany), mgr inż. Piotr Kamiński (konstrukcja, projekt wykonawczy) 


Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca. 


 
Osiedle Gocławska tworzy pierzeję ulicy Gocławskiej. Dotąd zaniedbany kwartał zyskał nową jakość architektoniczną i funkcjonalną.
Wzniesiono trzy budynki mieszkalne wielorodzinne o wysokości od 6 do 8 kondygnacji nadziemnych, usytuowane na wspólnym garażu podziemnym, częściowo dwukondygnacyjnym. W głębi działki zlokalizowano budynek B, natomiast budynki A i C – odpowiednio wzdłuż ul. Gocławskiej i Kamionkowskiej. Budynki na parterze mają lokale usługowo-handlowe, dostępne od strony ulicy. Wokół budynków zaprojektowano układ chodników i schodów zewnętrznych umożliwiających dostęp do lokali usługowych, głównego holu wejściowego oraz do pomieszczeń pomocniczych. Zespół został zaprojektowany i zbudowany jako zamknięty. Wewnątrz kwartału znajdują się tereny wspólnej zieleni oraz plac zabaw dla dzieci. Na terenie działki zaprojektowano i wykonano wewnętrzną drogę pożarową obsługującą budynek B, do której dojazdy prowadzą przez bramy w budynkach A i C. Od strony ulicy Kamionkowskiej zaprojektowano wjazd do garażu podziemnego.
Konstrukcję budynków stanowią ustroje żelbetowe monolityczne płytowo-słupowe, z żelbetowymi ścianami klatek schodowych i fragmentami ścian usztywniających. Fundament stanowi żelbetowa płyta fundamentowa z lokalnymi przegłębieniami. Zastosowano stropodach żelbetowy niewentylowany, z ociepleniem styropianem.
Powierzchnia zabudowy wynosi 4290,15 m2, powierzchnia użytkowa 20 224,59 m2, a kubatura budynków 144 392,70 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.