Nagroda II stopnia
Obiekty nowoczesnych technologii
(Grupa III)

Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego – etap 3 i 4 w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98

Inwestor:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Gdyńskie Centrum Innowacji (obecna nazwa: „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia”), Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdynia 
Warbud SA, Warszawa 
AEC Polska Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna

mgr inż. Krzysztof Wysocki, mgr inż. Paweł Kornata
mgr inż. Cezary Dzenis, mgr inż. Lech Bartoń (branża budowlana), mgr inż. Zygmunt Stępa, mgr inż. Wiesław Kurgan (branża elektryczna), mgr inż. Marcin Maksymiak, mgr inż. Dariusz Wesołowski, mgr inż. Łukasz Żukowski (branża sanitarna), mgr inż. Ryszard Kurek (branża drogowa), mgr inż. Józef Piotrowicz (branża teletechniczna) 
dipl. inż. Georg Krymow (architektura), mgr inż. Marcin Wesoły (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił inwestor. 


 
Inwestycja składa się z budynku biurowo-laboratoryjnego oraz wystawienniczo-konferencyjnego, połączonych wspólną częścią podziemną (w większości zajmowaną przez parking). Konstrukcja obiektu jest żelbetowa słupowo-płytowa i ścianowo-płytowa. Na uwagę zasługuje zastosowanie dwóch warstw szkła (tzw. druga skóra) w części elewacji budynku od strony dróg zewnętrznych.
Dzięki inwestycji Pomorski Park Naukowo-Technologiczny stał się największym tego rodzaju obiektem w Polsce, pozwalając jego użytkownikom na prowadzenie szerokiej działalności dzięki dostępowi do nowoczesnych przestrzeni biurowych, laboratoriów elektrotechnicznych i biotechnologicznych, prototypowni, sal konferencyjnych i wystawienniczych, a także lokali usługowych.
Rozwiązania architektoniczne zostały zainspirowane polską architekturą modernistyczną lat 20. i 30. XX wieku. Łączą tradycję z nowoczesnością, wykorzystując takie materiały, jak: szkło, beton, stal i drewno. Funkcjonalność i oryginalność budynku, wyróżniającego się olbrzymimi szklanymi wykuszami, czynią go wizytówką miasta Gdyni, a także symbolem współczesnej architektury Pomorza. W obiekcie funkcjonuje wiele instytucji, m.in. Centrum Designu Gdynia, Strefa Startup Gdynia, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej, Centrum Nauki EXPERYMENT, Innowacje Społeczne czy przedszkole Mały Einstein.
Dzięki rozbudowie Pomorski Park Naukowo-Technologiczny może być siedzibą 300 firm, opierających swoją działalność na rozwiązaniach najbardziej zaawansowanych technologicznie, a także miejscem pracy dla 2000 pracowników.
Powierzchnia zabudowy wynosi 13 055,95 m2, powierzchnia użytkowa 23 657,26 m2, a kubatura budynków 246 055,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy.