Nagroda II stopnia
Obiekty nowoczesnych technologii
(Grupa III)

Małopolskie Centrum Biotechnologii w Krakowie
przy ul. Gronostajowej 7A

Inwestor:
Inwestor zastępczy:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji PROBADEX, Kraków; AMBIT Engineering&Design s.c., Kraków 
Budimex SA, Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie

ARP Biuro Architektoniczne Lesław Manecki, Kraków

mgr inż. Marek Szymanek, mgr inż. Wojciech Rudzki
mgr inż. Tomasz Porąbka 
mgr inż. arch. Lesław Manecki (architektura), dr inż. Jarosław Zdeb (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca. 

Małopolskie Centrum Biotechnologii to docelowo jednostka naukowo-badawcza realizująca badania na najwyższym światowym poziomie. Budynek – prosty w rozwiązaniu przestrzennym – jest niezwykle skomplikowany pod względem technologicznym. Zawiera około 30 specjalistycznych pracowni, wszystkie w standardzie GLP/GMP (Good Laboratory Practise, Good Manufacturing Practise). Standardy te są cenione szczególnie przez środowisko przemysłowe. W Polsce jest to jedna z pierwszych inwestycji, w której już na etapie projektu ubiegano się o spełnienie wymienionych standardów. Znajdują się w nim także m.in.: unikatowa pracownia wirusologii, zwierzętarnia 3 klasy bezpieczeństwa biologicznego, 2 pracownie mikrobiologiczne oraz rezonansu magnetycznego, badań genetycznych i nutrigenomiki, bioremediacji, a także rentgenologiczna. Każda z pracowni została wyposażona w indywidualny system wentylacji i chłodzenia, systemy UPS podtrzymujące pracę w razie awarii zasilania w prąd oraz kontrolę dostępu. W budynku zastosowano też instalację solarną, oświetlenie ledowe itd. Centrum umożliwi rozwój technologii związanych m.in. z projektowaniem leków, pozyskiwaniem komórek macierzystych, inżynierią tkankową, wirusologią, a także w zakresie monitorowania i diagnozowania chorób cywilizacyjnych, biosyntezy nanocząstek i bezdotykowego interfejsu.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1610,00 m2, powierzchnia użytkowa 4998,80 m2, a kubatura budynku 23 890,00 m3
Całość prac wykonano w ciągu 23 miesięcy.