Nagroda II stopnia
Obiekty oświaty i kultury fizycznej
(Grupa IV)

Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO im. M. Kopernika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Powiat Poznański w Poznaniu 
Moris-Sport Sp. z o.o., Warszawa 
MD Polska Sp. z o.o., Szczecin

mgr inż. Dariusz Żłobiński
inż. Romuald Żmudzin 
mgr inż. arch. Dagmara Adamy-Kołodziejska (architektura), inż. Artur Urbański (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.  
Boisko ma nawierzchnię poliuretanową na podbudowie asfaltobetonowej oraz nowe urządzenia lekkoatletyczne. Jest dopuszczone do rozgrywania na nim wszystkich imprez, poza mistrzostwami Polski. Ma także trawiaste boisko piłkarskie i trybuny, a w skład kompleksu sportowego wchodzi również zespół boisk Orlik 2012 oraz hostel, cztery szatnie, strefa odnowy biologicznej. Całość jest zlokalizowana w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
W ramach inwestycji wykonano: nową arenę lekkoatletyczną z boiskiem piłkarskim; trybuny dla 2×62 widzów; boisko z trawy naturalnej; ogrodzenie terenu; system komunikacji wewnętrznej – chodniki; ogrodzenie boiska lekkoatletycznego; furtki i bramy wjazdowe na teren; elementy małej architektury (śmietniki, ławki); mury oporowe i schody gruntowe na terenie.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 10 986,64 m2, a powierzchnia użytkowa boiska 8086,43 m2.
Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.