Nagroda II stopnia
Obiekty administracyjno-biurowe
(Grupa V)

Budynek apartamentowo-usługowy „Concept Tower” z garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87

Inwestor:

Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Concept Development BSD 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
APP-Projekt Sp. z o.o., Warszawa 
IDS - BUD SA, Warszawa

FS&P Arcus Sp. z o.o., Warszawa

inż. Krzysztof Miłosz, mgr inż. Krzysztof Dziuba
mgr inż. Stanisław Kominiak 
mgr inż. arch. Mariusz Ścisło, mgr inż. arch. Paweł Kotarbiński (architektura), mgr inż. Krzysztof Pęczkowski (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca. 


Budynek zaprojektowano jako dominującą nad otaczającą zabudową, piętnastokondygnacyjną „szklaną” wieżę z trzypoziomowym podziemnym parkingiem na 100 samochodów. Indywidualną formę architektoniczną budynku uzyskano dzięki pochyłej ścianie, podkreślającej jego smukłość.
Jest to budynek apartamentowo-usługowy z garażami podziemnymi, w którym parter pełni funkcję usługowo gastronomiczną, kondygnacje od 2 do 14 są biurowe, a kondygnację 15 zaprojektowano jako apartamentową. Funkcjonalny podział budynku na strefy zapewnia uzyskanie bardzo małego współczynnika powierzchni wspólnych – tylko około 4%. Przestrzeń kondygnacji może być dzielona zarówno na niewielkie biura lub gabinety (od 150 m2), jak też otwarte przestrzennie. Każdy najemca będzie więc miał możliwość zagospodarowania wynajmowanej powierzchni według indywidualnych potrzeb.
Fundament budynku stanowi żelbetowa płyta fundamentowa grubości 170 cm, z przegłębieniami. Stropy są żelbetowe monolityczne grubości od 22 do 32 cm. Zastosowano stropodach niewentylowany. Ściany zewnętrzne konstrukcyjne lub usztywniające są żelbetowe grubości 30 cm. Zewnętrzne ściany garaży, piwnic i pomieszczeń podziemnych ogrzewanych zostały zabezpieczone przed przemarzaniem płytami styroduru do poziomu wierzchu ścian szczelinowych. Ściany osłonowe wykonano w postaci fasady aluminiowo-szklanej, na części z żaluzjami antysłonecznymi.
Budynek jest pierwszym w Polsce biurowcem, który otrzymał certyfikację dwóch systemów: złoty LEED oraz podstawowy standard BREEAM. W związku z certyfikacją było konieczne wyznaczenie specjalnych miejsc parkingowych, wykonanie palarni, stojaków rowerowych, natrysków dla rowerzystów, dokonanie zmiany części materiałów budowlanych na spełniające ostre wymagania certyfikacji.
Powierzchnia zabudowy wynosi 777,80 m2, powierzchnia użytkowa 8637,00 + 288,50 m2, a kubatura budynku 52 796,50 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.