Nagroda II stopnia
Obiekty administracyjno-biurowe
(Grupa V)

ALMA Tower w Krakowie przy ul. Pilotów 10

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
UBM Riwiera Sp. z o.o., Warszawa 
PORR (POLSKA) SA, Warszawa; PORR (POLSKA) SA, Biuro Regionalne w Krakowie 
IQ Group Consortium, Kraków; UBM POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

mgr inż. Jerzy Kupiec
inż. Eugeniusz Karaś 
mgr inż. arch. Stanisław Deńko, Piotr Nawara, Agnieszka Szultk, mgr inż. arch. Bartłomiej Łobaziewicz, mgr inż. arch. Jacek Loos (architektura), mgr inż. Paweł Gębka (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca. 

 
Budynek wzniesiono w dzielnicy Prądnik Czerwony w Krakowie. Ma on 14 kondygnacji nadziemnych oraz 3 kondygnacje podziemne ze 149 miejscami parkingowymi.
Budynek był realizowany zgodnie z założeniami certyfikacji LEED. Wykorzystane technologie pozwoliły osiągnąć najwyższy poziom LEE CS Platinum.
Na parterze znajdują się: hol wejściowy, zaplecze sanitarno-socjalne, zespół śmietników oraz pomieszczeń ochrony, natomiast pozostałe piętra nadziemne zostały przeznaczone na pomieszczenia biurowe. Komunikację w budynku zapewniają dwie klatki schodowe (dwubiegowe) oraz zespół 4 wind, w tym 3 windy osobowe i jedna dla ekip ratowniczych.
Konstrukcja nośna budynku została wykonana jako żelbetowa monolityczna słupowo-ścianowo-płytowa, z centralnym trzonem komunikacyjnym i instalacyjnym. Fundament stanowi płyta fundamentowa grubości 80, 100 i 130 cm, z lokalnymi przegłębieniami w rejonie podszybi wind oraz zbiorników. Ściany zewnętrzne części podziemnej budynku tworzą ściany szczelinowe. Część podziemna budynku została wykonana metodą podstropową. Stropy wykonano jako jedno- i wieloprzęsłowe płyty jedno- i dwukierunkowo zbrojone, oparte na słupach, podciągach i belkach fasadowych.
Powierzchnia zabudowy wynosi 953,50 m2, powierzchnia użytkowa 14 196,19 m2, a kubatura budynku 67 748,53 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.