Nagroda II stopnia
Obiekty drogowo-kolejowe
(Grupa VIII)

Przebudowa infrastruktury stacji Katowice w obrębie peronu 2, 3, 4 w ramach programu inwestycyjnego „Modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa”

Inwestor:


Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:

Kierownik budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Centrum Realizacji Inwestycji, Warszawa, reprezentowany przez: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie Oddział w Katowicach 
ZUE Spółka Akcyjna, Kraków 
Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń BPK Katowice Spółka z o.o. w Katowicach

mgr inż. Krzysztof Wolski
inż. Jerzy Międzik (branża konstrukcyjno-budowlana), mgr inż. Grzegorz Szeptycki (branża torowa) 
mgr inż. Michał Pricop (układ torowy), mgr inż. arch. Aldona Kolańczyk (architektura), mgr inż. Grażyna Borkowy, mgr inż. Ireneusz Tyras (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca. 


 
Inwestycja stanowi ważną część kompleksowego projektu obejmującego przebudowę Dworca Kolejowego PKP wraz z halą nowego dworca, podziemnym dworcem komunikacji miejskiej, Galerią Katowicką z podziemnym parkingiem na 1200 samochodów. Skala projektu uczyniła modernizację dworca jedną z większych tego rodzaju inwestycji w Europie Środkowej. Jego realizacja w ciągu kilku lat całkowicie zmieniła oblicze centrum Katowic i życie jego mieszkańców. Katowicki dworzec należy do największych w Polsce, obsługując codziennie około 400 pociągów, a rocznie – około 9 mln ludzi.
Celem modernizacji infrastruktury dworca była poprawa bezpieczeństwa podróżnych oraz usprawnienie obsługi komunikacyjnej na stacji. W wyniku przebudowy stacja Katowice stała się czwartą w Polsce tak dużą stacją z całkowicie zakrytą halą peronową. Panele nowoczesnego i funkcjonalnego przekrycia, umieszczone na wysokiej konstrukcji, zapewniają ochronę pasażerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i jednocześnie gwarantują dostęp światła przez przezroczyste elementy z poliwęglanu.
Wykonano m.in. przebudowę torów, ze wzmocnieniem podtorza, peronów, wiat, wraz z przekryciem międzytorzy, przebudowę przejść pod torami, instalacji systemów informacji podróżnych (wizualnej i akustycznej), instalacji wodno-kanalizacyjnych, energetycznej i oświetlenia.
Powierzchnia zabudowy wynosi: przekrycie hali 13 760,00 m2, peronów 12 445,00 m2.
Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.