Nagroda III stopnia
Obiekty przemysłowe, magazynowe i instalacje
(Grupa VII)

Budowa pompowni odwadniającej nr 4 Zbiornika Wodnego Tresna
w miejscowości Zarzecze, woj. śląskie przy ul. Kwiatowej 1

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Ośrodek Usług Inżynierskich STAAND Sp. z o.o., Kraków
Ośrodek Usług Inżynierskich STAAND Sp. z o.o., Kraków
inż. Stanisław Kwiatek
mgr inż. Andrzej Welner
mgr inż. arch. Ryszard Gałuszka (architektura), mgr inż. Jerzy Piotrowicz (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 
Pompownia służy do odprowadzania wód fi ltracyjnych i opadowych z terenu zlewni Zarzecze oraz rowów opaskowych wzdłuż zapory bocznej Zbiornika Wodnego Tresna. Istniejąca pompownia miała niedostateczną wydajność.
Wykonano blok żelbetowy z nowymi pompami i turbiną – jako niezależny obiekt, który składa się z 6 komór żelbetowych w formie studni, w których usytuowano pompy oraz podpory pod rurociąg średnicy 1600 mm. Studnie z pompami i rurociąg są posadowione na wspólnym fundamencie płytowym. Skrzynia zrzutowa jest zlokalizowana na skarpie odwodnej zapory bocznej i służy do rozpraszania energii wody. Wykonano pomieszczenie służbowe dla obsługi pompowni.
Pompownia należy do największych oraz najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w Polsce.
Powierzchnia zabudowy wynosi 148,00 m2, po­wierzchnia użytkowa 117,00 m2, a kubatura budyn­ków 1080,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.