Nagroda III stopnia
Obiekty drogowo-kolejowe
(Grupa VIII)

Most na rzece Wieprzówka w miejscowości Andrychów w km 32+931
w ciągu drogi krajowej nr 52

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie
Mosty Chrzanów Sp. z o.o., Chrzanów
Pracownia Projektowa F-11, Kraków
mgr inż. Bogdan Soliński
inż. Teodor Marzec
dr inż. arch. Marcin Furtak (architektura), mgr inż. Tadeusz Wojciechowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 
Celem inwestycji była rozbiórka mostu istniejącego, likwidacja jego filarów stanowiących przeszkodę w przepływie wody w rzece Wieprzówka oraz zbudowanie nowego mostu na obciążenia klasy A według normy PN-S-10030:1985. Most po przebudowie jest konstrukcją jednoprzęsłową łukową z jazdą pośrednią. Łuk jest usytuowany pod katem 26o w stosunku do osi jezdni.
Podstawowe dane obiektu: całkowita długość wraz ze skrzydłami 48,80 m, szerokość w świetle balustrad 14,30 m, światło pionowe pod mostem 3,1 m, obciążenie 115 kN/oś.
Konstrukcja w postaci łuku rozporowego usytuowanego w skosie względem osi jezdni generuje znaczne siły poziome, przekazywane na ośrodek gruntowy. Z uwagi na warunki posadowienia konieczne było posadowienie na palach, co w zwartej zabudowie centrum miasta było zadaniem trudnym ze względu na ograniczenia w dostępności terenu. Podpory mostu posadowiono na mikropalach iniekcyjnych systemu Titan.
W celu uzyskania odpowiedniej krzywizny stalowe elementy składowe nie mogły być płaskie; konieczne było wykonanie elementów przestrzennych, stanowiących wycinki powierzchni stożkowej. To z kolei wymusiło opracowanie niekonwencjonalnych metod scalania konstrukcji w wytwórni.
Powierzchnia zabudowy wynosi 532,30 m2.
Całość prac wykonano w ciągu 10 miesięcy.