Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
 Budownictwo mieszkalne
o wartości od 15 do 25 mln zł
(Grupa II)

 OSIEDLE KRAKOWSKIE – Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażem podziemnym w Krakowie przy ul. Cegielnianej

Inwestor:

Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
BUMA Development 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kraków
BUMA Contractor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kraków
3D Architekci, Kraków

mgr inż. Piotr Kułaga
mgr inż. Bolesław Hyła
mgr inż. arch. Witold Padlewski, mgr inż. arch. Paweł Koperski (architektura), mgr inż. Zbigniew Łomnicki, mgr inż. Lech Sobieszek, mgr inż. Marek Zięcina (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Osiedle stanowią dwa budynki mieszkalne wielorodzinne tworzące w rzucie układ w kształcie litery C. Każdy z budynków ma 4 kondygnacje nadziemne oraz łączący oba budynki garaż podziemny, wykonany pod budynkami i wewnętrznym dziedzińcem.

Osiedle realizowano w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował budynek M, część budynku L z częścią garażu podziemnego i stację trafo. Drugi etap to budynek L2 z garażem podziemnym. Budynek z pierwszego etapu ma 3 klatki schodowe, w tym dwie wyposażone w windę od kondygnacji -1 do ostatniego piętra nadziemnego. Ma on 37 mieszkań, garaż na poziomie -1 (36 miejsc postojowych) i 9 lokali usługowych na parterze. Budynek zrealizowany w drugim etapie ma 4 klatki schodowe, z których jedna jest wyposażona w windę obsługującą wszystkie kondygnacje. Ma on 56 mieszkań oraz garaż wielostanowiskowy na 39 miejsc postojowych. Na dziedzińcu budynków zlokalizowano park z placem zabaw dla dzieci i alejkami oraz ogródki przynależne do mieszkań na parterze. Kluczowym założeniem zagospodarowania terenu było otoczenie osiedla zielenią i bezpieczeństwo dzieci spędzających czas na dziedzińcu.

Konstrukcja nadziemna budynków jest żelbetowo-murowa. Fundamenty budynków stanowią ławy i stopy fundamentowe. Ściany garażu podziemnego, strop nad garażem i między wyższymi kondygnacjami zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. W kondygnacji parteru i I piętra znajdują się tarcze żelbetowe, które na wyższych kondygnacjach przechodzą w układ słupów. Wypełnienie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonano z pustaków ceramicznych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5072,00 m2, powierzchnia użytkowa 7363,20 m2, a kubatura budynków 36 513,10 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.