Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

 Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Inżynier kontraktu:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach
Mostostal Warszawa SA, Warszawa
Wiesław Strzałkowski – lider Zespołu Inżyniera,
PRI INWESTOR s.c., Dąbrowa Górnicza
Consultor Sp. z o.o., Poznań
mgr inż. Julian Kiełbasa
inż. Wiesław Strzałkowski
mgr inż. arch. Michał Kapturczak (architektura)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Rozbudowa obejmowała modernizację istniejącego budynku oraz jego rozbudowę. Inwestycja jest przykładem połączenia zabytkowej zabudowy historycznej z nowoczesną. Obecnie budynek tworzy spójną całość, zapewniając nową jakość przestrzeni służącej muzyce i kulturze.

Dzięki modernizacji i rozbudowie historyczny budynek został dostosowany do współczesnych standardów, wymagań technicznych i użytkowych, nie tracąc przy tym walorów zabytkowych. Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiając dojazd wózkiem inwalidzkim do sali koncertowej i wszystkich pomieszczeń. Również garderoby i toalety muzyków zostały tak przygotowane, aby zapewnić możliwość występowania niepełnosprawnym muzykom. Zastosowane rozwiązania i materiały poprawiły akustykę w części istniejącej budynku. Główna zabytkowa sala koncertowa zyskała nową powiększoną scenę, która dzięki zmienionej formie pozwala osiągnąć lepsze parametry akustyczne.

Za szczególnie wyróżniające się należy uznać wykonanie sufitu sali koncertowej. Nadbudowa części istniejącej nad sceną była możliwa dopiero po uprzednim montażu nowej konstrukcji stalowej. Podczas montażu tej konstrukcji zachowano istniejącą konstrukcję drewnianą dachu wraz z pokryciem, które pełniło rolę tymczasowego zabezpieczenia sufitu zabytkowego przed opadami atmosferycznymi. Całe przedsięwzięcie było możliwe dzięki wprowadzeniu dźwigarów o konstrukcji stalowej, podawanych za pomocą żurawia wieżowego przez tymczasowe prowizoryczne otwory w dachu.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1567,40 m2, powierzchnia użytkowa 5238,79 m2, a kubatura 28 872,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 50 miesięcy.