Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

 Afrykarium-Oceanarium we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach obszaru objętego opracowaniem konkursowym Miejski Ogród Zoologiczny we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Miejski Ogród Zoologiczny we Wrocławiu
PB Inter-System SA, Wrocław
ARC2 Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowo - Consultigowe, Wrocław
dr inż. Andrzej Wojdyła, mgr inż. Janusz Rudnicki,
mgr inż. Tomasz Mędrykiewicz
mgr inż. Jacek Kłyż
mgr inż. arch. Mariusz Szlachcic, mgr inż. arch. Dorota Szlachcic (architektura), arch. konstr. dr inż. Maciej Minch (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Budowa AFRYKARIUM jest inwestycją unikatową i pionierską pod względem konstrukcyjnym, architektonicznym, wykonawczym (w każdej branży), wizualnym i funkcjonalnym. Nie ma analogicznego odpowiednika w Europie. Jest jednym z największych tego rodzaju obiektów na świecie. Istotną rolę w realizacji odegrał również wysoki poziom zarządzania logistycznego, dzięki czemu w obiekcie znajdują się systemy, materiały, instalacje kontraktowane i sprowadzane przez generalnego wykonawcę praktycznie ze wszystkich kontynentów.

Nowoczesny pawilon prezentuje faunę i florę wód afrykańskich. To kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym kontynentu afrykańskiego. Na terenie obiektu znajduje się: hall wielofunkcyjny – zespół wewnętrznych budynków zawierających różne funkcje – sklep z pamiątkami, taras widokowy, sala konferencyjna wyposażona w system audio i pomieszczenia do tłumaczeń symultanicznych na 176 osób, sala dydaktyczno-edukacyjna na 30 osób, budynek obsługi obiektu z monitoringiem, ekspozycja pięciu biotopów afrykańskich wraz ze zwierzętami, pomieszczenia techniczne.

Na budowę obiektu zużyto m.in. 36 884 m3 betonu, 3948 t stali zbrojeniowej, 900 t stali konstrukcyjnej. Zastosowano dźwigary dachowe z drewna klejonego o rozpiętości 43 m, a także płatwie i lamele sufitu z takiego drewna. Obiekt posadowiono na płycie żelbetowej średniej grubości 120 cm, wykonanej z betonu wodoszczelnego. Zastosowano stropy żelbetowe monolityczne grubości 30÷40 cm.

Powierzchnia zabudowy wynosi 8373,00 m2, powierzchnia użytkowa 8945,00 m2, a kubatura obiektu 184 271,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.