Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku przy Pl. Solidarności 1

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:

Nadzór inwestorski:

Główni projektanci:
Gmina Miasta Gdańska
Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., Gdańsk
Polimex-Mostostal SA, Warszawa
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe FORT Sp. z o.o., Gdańsk
mgr inż. Andrzej Wojdyła, mgr inż. Włodzimierz Skupień,
mgr inż. Dariusz Twarowski
mgr inż. Karol Kalinowski (inżynier kontraktu),
mgr inż. arch. Renata Wiśniewska (dyrektor projektu)
dr inż. arch. Wojciech Targowski (architektura),
dr inż. Zbigniew Wilk (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor zastępczy.


 

Europejskie Centrum Solidarności jest siedzibą instytucji kultury ECS. Pełni funkcję muzealną i wystawienniczą. Jest również ośrodkiem badawczo-naukowym i edukacyjno-szkoleniowym. ECS to także archiwum z czytelnią i biblioteką oraz ośrodek gromadzenia dokumentów i pamiątek związanych z ruchem „Solidarności”.

Budynek zaprojektowano ze ścianami podłużnymi pochylonymi o 6,5°. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna. Fasady są przejrzyste. Świetliki systemowe o konstrukcji aluminiowej mocowane są za pomocą podkonstrukcji stalowej. Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne ścian – blacha stalowa typu Corten.

Budynek jest pierwszym elementem zabudowy tzw. Młodego Miasta – dzielnicy powstającej na terenach postoczniowych. Okazała, ekspresyjna, pokryta blachą Corten bryła budynku jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Sali BHP oraz historycznej Bramy nr 2, prowadzącej na teren Stoczni Gdańskiej. Prosta elewacja budynku stanowi tło dla Pomnika Poległych Stoczniowców w 1970 r. Obiekt spełnia najnowocześniejsze światowe standardy, zarówno w aspekcie muzealnym, jak i funkcjonalnym.

System wykonania sond związanych z technologią centrali grzewczo- chłodniczej z pompami ciepła (sondy głębokości 90 m z czego 98 pod płytą fundamentową, 12 sond w zewnętrznym pasażu zlokalizowanym obok budynku) jest rozwiązaniem prekursorskim w Polsce.

Powierzchnia zabudowy wynosi 6901,01 m2, powierzchnia użytkowa 19 442,09 m2, a kubatura budynku 198 778,38 m3. Całość prac wykonano w ciągu 47 miesięcy.