Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
Obiekty przemysłowe
(Grupa IX)

Globalne Centrum Inżynieryjne UTC we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 65a

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
HS WROCŁAW Sp. z o.o., Wrocław
Firma Budowlana Marek Antczak, Kalisz
PKI PREDOM Sp. z o.o., Wrocław
mgr inż. Jarosław Łęgowski
mgr inż. Roman Osipiuk
mgr inż. arch. Michał Dąbrowski (architektura),
mgr inż. Janusz Krajewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 


 

 

Globalne Centrum Inżynieryjne składa się z grupy połączonych ze sobą, wydzielonych funkcjonalnie obiektów kubaturowych: czterokondygnacyjnego biurowca, hali badań, hali testowej i łącznika.

Budynek biurowy ma konstrukcję żelbetową płytowo-słupową o siatce słupów 4,5x6,5 m. Bryła w formie prostopadłościennej jest podzielona przeszkleniami fasad, z zaakcentowaną reprezentacyjną strefą wejściową. Za pomocą niebieskich aluminiowych profili na powierzchni „drugiej skóry” podkreślono horyzontalny podział biurowca, który jest kontynuowany w elewacjach hali badań. Całość wpisuje się w przemysłowy charakter zabudowy sąsiedniej.

Łącznik jest jednokondygnacyjny. Ma konstrukcję stalową ramową o rozpiętości 4,45 m i rozstawienie ram około 5,8 m. Obudowa ma postać szklanej fasady, nawiązującej do sąsiedniego budynku biurowego. Jest elementem wiążącym dwie prostopadłościenne bryły: hali i biurowca i zapewnia komunikację pomiędzy nimi.

Hala badań ma konstrukcję stalową ramową o rozpiętości 28,59 m i rozstawie ram 6 m. Forma hali jest powtórzeniem bryły budynku biurowego oraz łącznika. Nawiązuje ona do horyzontalnego układu sąsiednich budynków, który uzyskano dzięki zastosowaniu płyt warstwowych w układzie poziomym. Niebieskie blendy (elementy odbijające światło) stanowią formalny akcent na ciemnej elewacji. Lekka szklana forma budynku biurowego oraz hali dają poczucie równowagi formy przestrzennej nie tylko na planowanej działce, ale również w obrębie całego zakładu. Obiekt charakteryzuje spójne połączenie oryginalnej formy, funkcji i optymalnej konstrukcji oraz zaprojektowanie i zbudowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, a także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych.

Powierzchnia zabudowy obiektów wynosi 2496,31 m2, powierzchnia użytkowa 5559,76 m2, a kubatura 27 708,52 m3. Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.