Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
Obiekty naukowo-dydaktyczne i służby zdrowia
(Grupa VIII)

NOBEL TOWER – Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 77

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Centrum Zaawansowanych Technologii, Poznań
TECHBAU, Poznań
I
ron Tower Investment Paweł Wieczorkiewicz Spółka Komandytowa, Poznań
inż. Adam Buko
mgr inż. Piotr Schreyner, mgr inż. Katarzyna Kubiś
mgr inż. arch. Piotr Z. Barelkowski (architektura),
mgr inż. Katarzyna Starzecka (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosiła jednostka projektowa.


 

Nobel Tower to zlokalizowany w centrum Poznania 14-kondygnacyjny budynek parku naukowo-technologicznego. Na przeznaczonej pod inwestycję działce znajduje się wzniesiona w XIX wieku zabytkowa willa miejska, wycofana 50 m w stosunku do pierzei ul. Dąbrowskiego.

Bryła budynku mieści dwa podziemne poziomy garażowe, z rampą umożliwiającą połączenie z bliźniaczą wieżą, która ma powstać w drugim etapie budowy. W parterze znajduje się część recepcyjna i handlowa. Na pierwszym piętrze zlokalizowano restaurację i sale konferencyjne dostępne dla wszystkich użytkowników. Pozostałe 12 kondygnacji to m.in. przestrzenie biurowe i laboratoryjne. W budynku znajdzie się park naukowo-technologiczny.

Nobel Tower to pierwszy w Polsce obiekt budowlany z niespotykanymi dotąd rozwiązaniami strukturalnymi i gospodarki cieplnej, takimi jak stropy grzewczo/chłodzące TABS (rdzeń aktywny), wentylacja fasadowa, rozproszony system umożliwiający ograniczenie poboru mocy urządzeń wytwórczych ciepła i chłodu, pobieranie 100% świeżego powietrza bezpośrednio z zewnątrz – z pominięciem kanałów czy central wentylacyjnych, czujniki CO2 w każdym pomieszczeniu – napływ świeżego powietrza regulowany w zależności od liczby osób w pomieszczeniu.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1691,00 m2 etap I, 1626,00 m2 etap II, powierzchnia użytkowa 10 663,99 m2, a kubatura budynku 48 430,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.