Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
Obiekty inżynierskie, drogowe i kolejowe
(Grupa VII)

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” w Gdańsku

Inwestor:
Generalny wykonawca:


Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Pomorska Kolej Metropolitalna, Gdańsk
Konsorcjum firm:
BUDIMEX SA, Warszawa – lider
FERROVIAL AGROMAN SA, Madrid – partner
Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Gdańsk
mgr inż. Daniel Kwiatkowski
mgr inż. Andrzej Ołów
mgr inż. Łukasz Stepnowski (kierownik projektu),
mgr inż. Mariusz Łucki (mosty), mgr inż. Marek Ptaszyński (architektura),
mgr inż. Jan Szczęsny (tory)

Budowę do konkursu zgłosili: generalny wykonawca i jednostka projektowa.


 

W ramach kontraktu „zaprojektuj i zbuduj” wykonano 18-kilometrową dwutorową linię kolejową przez centrum Gdańska. Łączy ona stację PKP Gdańsk Wrzeszcz z linią kolejową 201 Gdynia – Kościerzyna, zapewniając dostęp do portu lotniczego. Na trasie linii kolejowej wykonano 8 przystanków. W ramach inwestycji zastosowano szereg nowoczesnych technologii, takich jak system ERTM-S, GSM-R, nowoczesne wzmacnianie geosyntetykami nasypów kolejowych. Wykonano 40 obiektów inżynierskich, w tym blisko kilometr estakady o kolejowej nawierzchni bezpodsypkowej, na której jest umieszczony przystanek.

Na połączeniu łuków PKM i PLK zastosowano stalowy łukowy obiekt o pomoście ortotropowym, który wykonano równolegle do linii E65 i nasunięto na miejsce docelowe nie ingerując w ruch pociągów. Zastosowano wzmocnienie podłoża przy użyciu kolumn betonowych CMC oraz nasypy z gruntów stabilizowanych spoiwem hydraulicznym, tory bezstykowe, szyny 49EI, podkłady strunobetonowe typu ciężkiego.

Powierzchnia zabudowy wynosi 687 000,00 m2, powierzchnia użytkowa 2480,70 m2 (budynek LCS i gospodarczy), a kubatura budynków 13 954,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.