Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
 Obiekty biurowo-handlowo-usługowe
(Grupa V)

Kompleks biurowy QUATTRO BUSINESS PARK w Krakowie przy al. Bora Komorowskiego 25 a-d

Inwestor:

Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
BUMA Inwestor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Kraków
BUMA Contractor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kraków
Autorska Pracownia Architektury KURYŁOWICZ & ASSOCIATES, Warszawa
mgr inż. Bartłomiej Rak
mgr inż. Leszek Boroń
prof. dr hab. arch. Stefan Kuryłowicz (architektura),
mgr inż. Włodzimierz Jędrychowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

 

 

Kompleks Quattro Business Park stanowią cztery budynki piętnastokondygnacyjne biurowo-handlowe z parkingami podziemnymi i parkingiem wielopoziomowym. Realizację podzielono na cztery etapy.

Etap I – budynek A wraz z przynależną częścią konstrukcji nad parkingami podziemnymi, pomieszczeniami technicznymi, zbiornikami przeciwpożarowymi, zbiornikiem retencyjnym i rampą dojazdową.

Etap II – budynek B wraz z parkingiem podziemnym, pomieszczeniami technicznymi, rampą dojazdową i odrębnym budynkiem P – parkingiem wielopoziomowym.

Etap III – budynek C wraz z parkingiem podziemnym i pomieszczeniami technicznymi.

Etap IV – budynek D wraz z parkingiem podziemnym i pomieszczeniami technicznymi.

Budynki mają konstrukcję żelbetową monolityczną słupowo-płytową. Konstrukcja jest oddylatowana od przyległego parkingu podziemnego, a płyta fundamentowa stanowi niezależny element konstrukcyjny. Sąsiadujące budynki na kondygnacjach 4., 5., 6. i 7. są połączone łącznikami umożliwiającymi komunikację oraz pełniącymi funkcję dodatkowych powierzchni biurowych. Konstrukcję nośną łącznika stanowią belki stalowe, na których wykonano strop żelbetowy.

W ostatnim etapie realizacji parking wielopoziomowy rozbudowano o kolejne kondygnacje.

Powierzchnia zabudowy wynosi 7033,70 m2, powierzchnia użytkowa 82 584,90 m2, a kubatura budynków 316 047,16 m3. Całość prac wykonano w ciągu 76 miesięcy.