Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
 Obiekty kultury i sztuki
(Grupa IV)

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach przy Pl. Wojciecha Kilara 1

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:


Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:Główni projektanci:
Miasto Katowice
BUD-INVENT Sp. z o.o., Warszawa
Warbud SA, Warszawa
KONIOR STUDIO architektura kontekstu, Katowice; Buro Happold Polska
Sp. z o.o., Warszawa; PA Pracownia Akustyczna Kozłowski Spółka Jawna, Wrocław przy współudziale i konsultacjach Nagata Acoustics, Japonia
mgr inż. Grzegorz Strzelczyk
mgr inż. Krzysztof Duda (branża konstrukcyjno-budowlana),
mgr inż. Ewa Barańska-Łada (branża sanitarna), mgr inż. Jacek Stefaniak (branża elektryczna), mgr inż. Łukasz Gmyrek (branża drogowa),
mgr inż. Mariusz Gniadek (branża telekomunikacyjna)
mgr inż. arch. Tomasz Konior (architektura), mgr inż. Sławomir Pastuszka (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Obiekt jest nie tylko siedzibą orkiestry NOSPR, ale miejscem koncertów oraz nagrań i archiwizacji dźwięków. Jest to budynek pełniący funkcję kulturalno-edukacyjną. Został zbudowany na terenach poprzemysłowych, należących niegdyś do kopalni węgla kamiennego Katowice. Bryła budynku wpisuje się w przestrzeń po byłej kopalni i stanowi część wyznaczonej przez miasto „osi kultury”. Budynek ma 2 sale koncertowe: wielką na 1800 miejsc i kameralną na prawie 300 miejsc. Składa się z dwóch części: położonej w centralnym miejscu bryły Wielkiej Sali Koncertowej o wysokości 28,05 m i okalającego ją tzw. budynku pierścienia wysokości 19,35 m. Elewacja pierścienia nawiązuje do tradycyjnej architektury śląskich osiedli górniczych z przełomu XIX i XX wieku – tworzą ją pionowe pilastry z cegły klinkierowej o powierzchniach bocznych barwionych na kolor czerwony. Elewacja Wielkiej Sali Koncertowej jest wykonana z betonu barwionego w masie na kolor czarny, z architektonicznym odciskiem desek.

Konstrukcja budynku o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej jest żelbetowa monolityczna i stalowa. Na jej wykonanie zużyto 23 000 m3 betonu, 2850 t stali zbrojeniowej i 1600 t stali konstrukcyjnej. Do wyzwań związanych ze wznoszeniem konstrukcji budynku należy zaliczyć wykonanie 1227 m2 ścian radialnych WSK z unikatowym systemem żłobień mających odbijać dźwięk w z góry założony sposób, wykonanie około 2000 m2 ścian elewacyjnych prostych z betonu architektonicznego barwionego w masie z architektonicznym odciskiem desek oraz 620 m2 sferycznej ściany elewacyjnej WSK wysokości 18,2 m będącej wycinkiem kuli.

Budynek, ze względu na wysokie parametry akustyczne, pojemność sali koncertowej i zastosowane technologie, stał się jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w Europie.

Powierzchnia zabudowy wynosi 7874,80 m2, powierzchnia użytkowa 22 618,86 m2, a kubatura 181 610,05 m3. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.