Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
Obiekty kultury i sztuki
(Grupa IV)

Budowa Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 48

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Urząd Miasta Szczecin, Wydział Inwestycji Miejskich
PUI Eko-Inwest SA, Szczecin
Warbud SA, Warszawa
Estudio Barozzi Veiga S.L.P., Barcelona, Hiszpania
inż. Bogusław Wasilewski, mgr inż. Jan Januchowski, mgr inż. Bogumił Perliński
mgr inż. Jolanta Jelinek
arch. Alberto Fernandez Veiga (architektura), mgr inż. Tomasz Pulajew (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Budynek jest rozwinięciem idei przedstawionej przez Estudio Barozzi Veiga w międzynarodowym konkursie architektonicznym na koncepcję architektoniczną budynku nowej Filharmonii Szczecińskiej, który został rozstrzygnięty w czerwcu 2007 roku.

Budynek ma w rzucie wymiary 50,5 × 68,5 m – część podziemna oraz 54 × 62 m – część nadziemna. Jest to budynek pięciokondygnacyjny z dwupoziomowym parkingiem podziemnym, przekryty stalowym wielopołaciowym dachem o złożonej konstrukcji.

Głównym przeznaczeniem budynku są koncerty muzyki symfonicznej. W obiekcie są dwie sale koncertowe – duża mieszcząca 951 osób publiczności i mała sala na 192 osoby.

Główne wejście do budynku jest zlokalizowane od strony ul. Małopolskiej i prowadzi do reprezentacyjnego hallu wejściowego o wysokości trzech kondygnacji, który tworzy ogólnodostępną przestrzeń publiczną, którą można różnorodnie wykorzystać. Zapewnia obsługę gości Filharmonii i jest zaopatrzony w kasy biletowe, informację – punkty obsługi widza, szatnie, toalety. W przestrzeni hallu pod zawieszoną bryłą małej sali koncertowej znajduje się kawiarnia. Uzupełnieniem programu Filharmonii jest przestrzeń ekspozycyjna na ostatniej kondygnacji, pod rozrzeźbionym dachem, z widokiem przez przeszklone świetlne patia w przestrzeń hallu wejściowego. Główne wejścia do obu sal koncertowych znajdują się na pierwszym piętrze budynku. Do głównego foyer dużej sali koncertowej prowadzą monolityczne reprezentacyjne schody.

W budynku zastosowano półszkieletową konstrukcję – głównie żelbetową monolityczną, z elementami stalowymi i dachem stalowym. Ściany oraz słupy żelbetowe i stalowe stanowią podpory stropów żelbetowych monolitycznych oraz dachu, a fundament – płyta żelbetowa i ściany szczelinowe.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3234,00 m2, powierzchnia użytkowa 12 734,00 m2, a kubatura budynku 98 200,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 37 miesięcy.