Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
 Budownictwo mieszkalne o wartości powyżej 25 mln zł
(Grupa III)

Zespół mieszkalno-usługowo-biurowy z garażami podziemnymi, stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną wraz z elementami zagospodarowania terenu zlokalizowany na terenie działek nr ew. 41/19 i 99 z obrębu 1-10-15 u zbiegu Al. Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej w Warszawie

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:
Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów”, Warszawa
UNIBEP SA, Bielsk Podlaski
Pro Witaszewscy Architekci, Włodzimierz Witaszewski, Warszawa
tech. bud. Jarosław Redźko, mgr inż. Michał Dabkowski
inż. Marian Ruszczyk, tech. bud. Roman Lorencik (roboty budowlane),
mgr inż. Zdzisław Kąkol (roboty elektryczne), mgr inż. Zdzisław Pietruszka (roboty sanitarne)
mgr inż. arch. Grażyna Kotwica Witaszewska (architektura), mgr inż. Krzysztof Guraj (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Inwestycja obejmowała dwa oddzielne budynki A i B, usytuowane na jednokondygnacyjnych garażach podziemnych. W celu zachowania pierzei Al. Rzeczypospolitej wykonano łącznik między budynkami – na wysokości pierwszego piętra. Budynki są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Budynek A jest czterokondygnacyjny, z usługami w parterze. Jego konstrukcja jest szkieletowo-ścianowa, wykonana jako żelbetowa monolityczna.

Budynek B to obiekt biurowy z usługami w parterze, trzykondygnacyjny, z wolno stojącą stacją transformatorową. Konstrukcję budynku stanowi ustrój słupowo-płytowy żelbetowy monolityczny. Usztywnienie konstrukcji zapewniają ściany pionów komunikacyjnych i pionów instalacyjnych oraz niewielkie odcinki ścian wewnętrznych. W środkowej części budynku przewidziano owalny, otwarty od parteru do dachu, hall przekryty płaskim płytowym stropem żelbetowym, podpartym na promieniowo usytuowanych kratownicowych dźwigarach stalowych dużej rozpiętości. Kratownice te są oparte na pierścieniu (podciągu) żelbetowym okalającym owalny otwór hallu nad II piętrem. Budynek jest wyposażony w windy, chodnik ruchomy i pochylnie.

Powierzchnia zabudowy wynosi 7806,70 m2, powierzchnia użytkowa 6973,30 + 4916,30 + 3180,80 m2, a kubatura 59 935,90 + 69 994,30 m3. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.