Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
Budownictwo mieszkalne o wartości powyżej 25 mln zł
(Grupa III)

Budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami w Krakowie przy ul. Franciszka Bohomolca 1, 3, 5, 11

Inwestor, generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:

DOM-BUD M. Szaflarski Spółka Jawna, Kraków
Architekci Mikołajski & Wiese Sp. z o.o., Kraków
Zbigniew Masajada
inż. Stanisław Czapla, mgr inż. Jacek Kruczkowski
mgr inż. arch. Maciej Kozub (architektura) mgr inż. Jacek Trela (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca.


 

Inwestycja składa się z 4 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, pięcio- i siedmiokondygnacyjnych, usytuowanych na terenie Prądnika Czerwonego, w obszarze zamkniętym ulic Dobrego Pasterza, Bohomolca i Krzesławickiej. W podziemnych częściach budynków zlokalizowano garaże indywidualne, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Komunikację w budynku zapewnią cztery klatki schodowe wyposażone w windy. Garaż podziemny, zawierający wydzielone boksy garażowe, jest dostępny wjazdem z poziomu terenu. Fundamenty, ściany i stropy piwnic są żelbetowe. Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych wykonano żelbetowe, a ściany działowe – z cegły i pustaków ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Zastosowano stropy żelbetowe typu Filigran. Klatki schodowe oraz szyby dźwigów są żelbetowe monolityczne. Dach jest płaski, ocieplony, z zamontowanymi elementami wentylacji mechanicznej. Stolarka okienna jest z PVC, z okuciami obwiedniowymi, parapety – ze sztucznego kamienia, np. aglomarmuru, drzwi wejściowe do mieszkań – antywłamaniowe, bramy garażowe – uchylne metalowe. Czynnik grzewczy (ogrzewanie i ciepła woda) jest z sieci miejskiej. Mieszkania są opomiarowane. Poza instalacjami podstawowymi, budynki mają instalację domofonową, telefoniczną, telewizyjną i internetową. Budynki zostały wyposażone również w instalację monitorującą (garaże i wejścia do budynków). Teren zespołu mieszkalnego został ogrodzony.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5623,00 m2, powierzchnia użytkowa 19 618,63 m2, a kubatura budynków 98 211,70 m3. Całość prac wykonano w ciągu 66 miesięcy.