Tytuł "Budowa Roku 2014" (nagroda I stopnia)
Budownictwo mieszkalne o wartości powyżej 25 mln zł
(Grupa III)

Zespół budynków mieszkalnych „Wilga Park” w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 24

Generalny wykonawca:

Deweloper:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „WAKO” mgr inż. J. Wasilewski,
mgr inż. Z. Kowalik Spółka Jawna, Kraków
„WAKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WAKO - WILGA PARK Spółka Komandytowa, Kraków
Architektura & Consulting Architekt Tomasz Fudali, Kraków
Andrzej Dzidek
mgr inż. Mieczysław Brożek
mgr inż. arch. Maria Kowalczyk, mgr inż. arch. Tomasz Fudali (architektura) mgr inż. Lech Sobieszek (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: generalny wykonawca i deweloper.


 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania przestrzenne i wcześniejsze analizy, zaprojektowano dwa budynki mieszkalne wolno stojące z usługami komercyjnymi i garażami podziemnymi.

Budynek 1 w części nadziemnej składa się z segmentów oznaczonych literami A i B. Segmenty usytuowano na dwukondygnacyjnym parkingu podziemnym. W segmencie A na dwóch poziomach zaprojektowano lokale komercyjne z przeznaczeniem pod usługi w zakresie sportu i rekreacji. Pozostałe kondygnacje zajmują lokale mieszkalne. W segmencie B na parterze zlokalizowano garaże, zapewniające miejsca postojowe dla użytkowników lokali komercyjnych. Segment B, ze względu na przebieg istniejącego kolektora ogólnospławnego na terenie inwestycji, podzielono na dwóch pierwszych kondygnacjach na dwie części, uzyskując podcienia oraz przejścia zlokalizowane bezpośrednio nad kolektorem. Trakt pełni funkcję ciągów rekreacyjnych, a także drogi pożarowej.

Budynek 2 usytuowano bezpośrednio nad pozostałą częścią kolektora. Podzielono go na 3 części w poziomie parteru i I piętra, a uzyskaną przestrzeń stanowią podcienia. Budynek ten ma oddzielną konstrukcję, a w przeważającej części jest niepodpiwniczony. Główną konstrukcję nośną budynków stanowi żelbetowy układ mieszany słupowo- tarczowo-płytowy i płytowo-belkowy, z usztywniającymi żelbetowymi trzonami klatek schodowych i szybów windowych. Fundamenty w obrębie garażu stanowi ściana szczelinowa grubości 60 cm i wysokości do 11 m. W pozostałej części obiekty są posadowione na palach CFA długości do 11 m. Stropy zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne.

Balkony i loggie żelbetowe monolityczne mają grubość 18 cm, a stropodach żelbetowy – grubość 20 cm. Dachy zaprojektowano jako płaskie, zamykające w formie kaskadowej układ budynków.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1722,70 m2, powierzchnia użytkowa 6590,45 m2 (część nadziemna), a kubatura budynków 49 249,54 m3. Całość prac wykonano w ciągu 23 miesięcy.