Nagroda II stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Hotel PURO w Gdańsku przy ul. Stągiewnej 26

Inwestor:
Główny wykonawca:
Zarządzanie procesem inwestycyjnym:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:
GENFER HOTEL Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ALLCON Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Gdynia

HOTEL INWEST Ireneusz Dudek www.hotelinwest.pl
Pracownia Architektoniczna KD Kozikowski Design, Gdańsk
mgr inż. Paweł Cebula
mgr inż. Zbigniew Milewski (koordynator), mgr inż. Marcin Maksymiak,
mgr inż. Krzysztof Okręglicki (roboty sanitarne), mgr inż. Wiesław Kurgan,
inż. Andrzej Ziemiński (roboty elektryczne)
mgr inż. arch. Marcin Kozikowski (architektura), mgr inż. Bartłomiej Gursztyn (konstrukcja), dr inż. Arkadiusz Kryczałło (dokumentacja geotechniczna)


Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i główny wykonawca.

 

Hotel jest budynkiem nowoczesnym, charakteryzującym się zastosowaniem unikatowych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i technologicznych. Szczególnym wyzwaniem dla projektanta i wykonawcy była trudna lokalizacja w centrum Gdańska, na historycznej Wyspie Spichrzów. W obrębie północnej części wyspy występują złożone warunki gruntowe. Około 6 m podłoża to grunty nienośne. Zwierciadło wód gruntowych stabilizuje się kilkadziesiąt centymetrów pod powierzchnią terenu. Obudowa wykopu została wykonana w postaci palisady z pali CFA średnicy 600 mm. Konstrukcję nośną trzykondygnacyjnej części podziemnej stanowią: palisada, płyta fundamentowa, monolityczne słupy żelbetowe oraz ściany w postaci „białej wanny”. Zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych od spodu zapewniono wykonując warstwę grubości około 200 cm, wzmocnioną iniekcją wysokociśnieniową. W dziewięciokondygnacyjnej części nadziemnej zastosowano stropy płytowe zbrojone krzyżowo oparte na słupach i ścianach żelbetowych. Niezwykle trudnym zadaniem było wykonanie wolno stojącej ściany długości 24 m i wysokości 23 m. Konstrukcję ściany stęża żelbetowy dach skośny o rozpiętości 7 m i kącie nachylenia 45°. Dach ten znajduje się 25 m nad atrium wewnątrz budynku. Znaczną część elewacji południowej stanowi fasada aluminiowoszklana zamykająca wewnętrzny dziedziniec oraz nadająca budynkowi współczesną formę architektoniczną.

Powierzchnia zabudowy wynosi 564,00 m2, powierzchnia użytkowa 3843,70 m2, a kubatura budynku 18 499,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.