Nagroda III stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości powyżej 25 mln zł

(Grupa II)

SILVER HOUSE w Gdyni przy ul. Zygmunta Augusta 3/5/7

Inwestor, developer
i generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp. K., Gdynia
BJK Architekci Sp. z o.o., Gdynia
mgr inż. Piotr Paszke
mgr inż. Tomasz Komorowski
mgr inż. arch. Tomasz Janiszewski (architektura)
mgr inż. Jacek Kaczmarek (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, developer i generalny wykonawca.


 

Budynek ma osiem kondygnacji nadziemnych i garaż w podziemiu. Kondygnacje od 4 do 8 charakteryzują się zmniejszaniem ich wymiarów w rzucie, tworząc układ tarasowy. Układ budynków wyznacza wewnętrzny dziedziniec, który stanowi oazę zieleni i miejsce relaksu.

Budynek posadowiono na płycie fundamentowej. Konstrukcję nośną stanowią stropy żelbetowe oparte na słupach i ścianach żelbetowych oraz częściowo na ścianach murowych. Zastosowano trzy klatki schodowe z szybami windowymi o konstrukcji żelbetowej. Balkony wykonano jako płyty utwierdzone w stropach, a dach stanowi stropodach odwrócony.

Jako obudowę wykopu pod część podziemną zastosowano kolumny DSM i pale wiercone CFA. Istniejące ławy fundamentowe budynków sąsiednich wzmocniono kolumnami „jet-groutingu”.

Elewację zewnętrzną budynku od strony ulicy wykonano jako wentylowaną, z zewnętrzną warstwą z płyt w postaci spieków kwarcowych oraz blachy aluminiowej perforowano-tłoczonej. Dopełnienie tej elewacji stanowią duże przeszklone okna z drewna egzotycznego z nakładką aluminiową oraz balustrady szklane na tarasach i loggiach.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1738,50 m2, powierzchnia użytkowa 11 248,60 m2, a kubatura budynku 40 595,20 m3. Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.