Tytuł "Budowa Roku 2016" (nagroda I stopnia)
Obiekty przemysłowe
(Grupa VII)

Zabudowa konstrukcji kompleksu hal pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego, kotła odzysknicowego, budynku elektryczno-energetycznego, rozbudowa hali pieca anodowego wraz z konstrukcją pod urządzenia oraz instalacjami, realizowane w ramach programu
modernizacji pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Kierownik montażu:
Kierownik projektu:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
KGHM „Polska Miedź” SA, Lubin
Mostostal Kraków SA, Kraków

BIPROMET SA, Katowice
mgr inż. Waldemar Hanisz
mgr inż. Krzysztof Durał
mgr inż. Mariusz Wróbel
mgr inż. Tadeusz Madanowski

dr inż. arch. Lech Wojtas, mgr inż. arch. Paweł Ociepka (architektura),
mgr inż. Jacek Mikoś (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Obiekt pełni funkcję związaną z przetopem koncentratu miedzi. Kompleks hal wykonano jako rozbudowę istniejącej hali metalurgicznej na terenie Huty Miedzi Głogów. Rozbudowaną halę zaprojektowano jako wielonawową i wieloprzęsłową oraz jako budynki wysokie i wysokościowe z wydzielonymi trzonami żelbetowymi, w których usytuowano klatki schodowe, szyby windowe, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i pomieszczenia związane z ruchem elektrycznym. W halach wchodzących w skład kompleksu znajdują się piece zawiesinowy i elektryczny oraz związane z ich funkcjonowaniem urządzenia hutnicze ciągów technologicznych, urządzenia transportowe (suwnice, wciągarki), instalacje technologiczne, energetyczne i elektryczne.

Hale mają konstrukcję stalową szkieletową. Hala pieca zawiesinowego (częściowo wielonawowa) ma wysokość 62,77 m i rozpiętość 30 m z bocznymi przybudówkami, hala pieca elektrycznego (również częściowo wielonawowa) – wysokość 51,00 m i rozpiętość 30 m, z bocznymi przybudówkami, a hala kotła odzysknicowego – wysokość 63,2 m. Główną konstrukcję nośną jednonawowej hali stanowią sztywne ramy poprzeczne, tworzone przez blachownicowe słupy zamocowane sztywno w fundamentach i połączone wiązarem kratowym jako sztywnym ryglem, z ostrogą pod stopą.

Przemysłowy budynek energetyczno-elektryczny o 9 kondygnacjach nadziemnych ma wysokość 50,2 m. Jego konstrukcję stanowi żelbetowy monolityczny ustrój słupowo-płytowy. Dobudowaną część hali pieców anodowych stanowi hala jednonawowa o konstrukcji stalowej szkieletowej, otwarta od strony hali PZ dla pomostu wozów kadziowych PZ.

Węzeł gospodarki kondensatem o rzucie prostokątnym ma dwie kondygnacje nadziemne (bez podpiwniczenia). Znajduje się w obszarze węzła gospodarki kondensatem i nie ma dachu. Konstrukcja stanowi podparcie zbiornika kondensatu w rejonie suszarki koncentratu.

Powierzchnia zabudowy wynosi 8342,00 m2, powierzchnia użytkowa 15 195,00 m2, a kubatura budynków 384 124,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 48 miesięcy