Tytuł "Budowa Roku 2016" (nagroda I stopnia)
Obiekty produkcyjno-handlowo-usługowe
(Grupa VI)

Galeria handlowo-usługowa w Tomaszowie Mazowieckim
przy ul. Warszawskiej

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
ACE 3 Sp. Z o.o., Warszawa
DEKRA POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

PORR SA, Warszawa
MOFO Sp. z o.o., Kraków
mgr inż. Łukasz Zemka
mgr inż. Jacek Ciszek

mgr inż. arch. Zbigniew Gucwa (architektura),
mgr inż. Mariusz Pikus (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Centrum handlowo-usługowe jest usytuowane w rejonie ul. N. Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim. Znajdują się w nim lokale handlowo-usługowe, gastronomiczne i supermarket, wszystkie zlokalizowane wzdłuż tzw. ulic wewnętrznych, czyli pasaży zapewniających komunikację pieszą. Pasaże doświetlono świetlikami dachowymi i klapami dymowymi pełniącymi rolę świetlików.

Pod względem architektonicznym budynek nawiązuje do istniejących niegdyś obiektów przemysłu włókienniczego prężnie działającego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Budynek pod względem formy architektonicznej tworzą trzy bryły. Są to: horyzontalna bryła centralnej części budynku, zakończona od wschodu bryłą, w której znajduje się antresola z salą kawiarni, a od strony zachodniej wiernie odtworzony, z wykorzystaniem współczesnej technologii, budynek dawnej przędzalni. Zaakcentowano pionowe podziały na elewacji, nawiązujące charakterem do elewacji budynków XIX-wiecznych znajdujących się w okolicy, mających ryzality oraz pionowe pilastry od poziomu parteru aż po dach. Niższe budynki w miejscu dawnych przybudówek przędzalni wykonano we współczesnej formie, stosując na elewacjach płytki ceglane. Do budynku przylega również istniejący komin tworzący dominantę urbanistyczną. Komin został poddany renowacji, aby przywrócić mu dawną świetność. Został oczyszczony cokół oraz trzon komina, uzupełniono ubytki cegły, a spoiny poddano hydrofobizacji.

Powierzchnia zabudowy wynosi 21 672,90 m2, powierzchnia użytkowa 24 200,00 m2, a kubatura budynku 170 000,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.