Tytuł "Budowa Roku 2016" (nagroda I stopnia)
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości powyżej 25 mln zł  
(Grupa III)

Zespół mieszkalno-usługowy BRABANK APARTAMENTY w Gdańsku
przy ul. Stara Stocznia

Inwestor:
Deweloper, generalny realizator inwestycji:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
Brabank Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., Gdynia

Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp.K., Gdynia

Studio Architektoniczne KWADRAT Sp. z o.o., Gdynia
mgr inż. Grzegorz Kaczmarek
mgr inż. Piotr Kotowski

mgr inż. arch. Jacek Droszcz, mgr inż. arch. Bazyli Domsta (architektura),
inż. Dawid Szpilewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił developer, generalny realizator inwestycji.


 

Zespół mieszkalno-usługowy „Brabank Apartamenty” został zlokalizowany u zbiegu Motławy i Kanału Raduni, na terenach „dawnej stoczni” specjalizującej się w bragowaniu (naprawie kadłubów statków), w której w okresie powojennym odbywała się produkcja wyposażenia okrętowego. Realizacja zespołu stanowi I etap większego założenia inwestycyjnego. Kondygnacja przyziemia budynków jest wykorzystana na pomieszczenia usługowe. Kondygnację drugą tworzy otwarta przestrzeń tarasowa z kładkami pomiędzy poszczególnymi bryłami. Na kondygnacjach od 3. do 7. znajdują się mieszkania. Każda z części mieszkalnych ma w planie kształt prostokąta. Kondygnacja z pomieszczeniami usługowymi tworzy, w połączeniu z wyższymi kondygnacjami, zamknięty kwartał zabudowy.

Fundament stanowi konstrukcja w postaci „białej wanny”, posadowionej na palach. Konstrukcja pod częścią mieszkalną ma postać płyty transferowej grubości 80 cm, wykonanej nad tarasem zielonym, opartej na układzie słupów. Stropy są żelbetowe oparte na żelbetowych ścianach monolitycznych. Szyby windowe we wszystkich 7 klatkach schodowych mają konstrukcję żelbetową monolityczną. Stropodachy są płaskie niewentylowane, o konstrukcji żelbetowej, pokryte papą. Taras nad konstrukcją parteru pod płytą transferową ma postać dachu odwróconego, z ciągami pieszymi o nawierzchni z bruku ozdobnego, gretingów z drewna egzotycznego oraz powierzchniami rekreacyjnymi wykończonymi żwirem bazaltowym. Powierzchnia zabudowy wynosi 4222,00 m2, powierzchnia użytkowa 19 688,78 m2, a kubatura zespołu 76 944,81 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.