Nagroda II stopnia
Obiekty przemysłowe 
(Grupa VII)

Budynek biurowo-magazynowy z częścią socjalną oraz parkingiem podziemnym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
w Warszawie przy ul. Marywilskiej

Inwestor:
Generalny realizator inwestycji:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Marywilska 34/No.1 Sp. z o.o., Warszawa

„Korporacja Radex” S.A., Warszawa
Chmielewski Skała Architekci s.c., Warszawa
tech. bud. Ryszard Rejniak, dr inż. Janusz Sobieraj
inż. Henryk Tawdul
prof. dr hab. inż. arch. Jan Maciej Chmielewski (architektura),
mgr inż. Robert Fabisiak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny realizator inwestycji.


 

Budynek składa się z trzech podstawowych części: garażowej podziemnej z 49 miejscami postojowymi samochodów i 22 motocykli, biurowej i magazynowej. Garaż podziemny to obiekt jednokondygnacyjny w obrysie budynku biurowego oraz część hali magazynowej. Wjazd do garażu zapewnia rampa obsługująca 2 kierunki ruchu, z zabezpieczeniem automatycznym sygnalizatorem świetlnym. Komunikację pionową z częścią biurową zapewniają 3 klatki schodowe oraz 2 dźwigi osobowe, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych. Budynek biurowy klasy „B+” jest budynkiem 4-kondygnacyjnym wysokości 18,3 m, usytuowanym na płycie stropowej garażu podziemnego, przekryty płaskim stropodachem. Na piętrach I i II mieszczą się hole windowe o układzie analogicznym jak na kondygnacji parteru oraz 4 zespoły biurowe. Na piętrze III mieści się jeden segment biurowy. Dodatkowo wykonano taras widokowy na stropodachu II piętra. Konstrukcja budynku w części podziemnej jest żelbetowa. Ściany i płytę denną wykonano w postaci tzw. „białej wanny”. Część nadziemną stanowi ustrój żelbetowy płytowo-słupowy. Ściany osłonowe są murowane lub żelbetowe grubości 24 cm, ocieplone licowanymi kasetami „Liberta”. Część fasady jest szklana. Budynek hali magazynowej wykonano jako jednokondygnacyjny. Wysokość wewnętrzna hali (do najniższego punktu kratownicy) wynosi 10,2 m. Dach hali jest jednospadowy o spadku 7%. Budynek hali wykonano w konstrukcji żelbetowo-stalowej. Rozstaw głównych przęseł wynosi 6,0 m. Główną konstrukcję nośną obiektu stanowią słupy żelbetowe oparte na stopach fundamentowych. Konstrukcję dachu stanowią kratownice stalowe. Pokrycie wykonano z blachy trapezowej na płatwiach. Powierzchnia zabudowy wynosi 3570,00 m2, powierzchnia użytkowa 7594,00 m2, a kubatura budynku 55 811,00 m3. Powierzchnia działki parkowo-leśnej przed budynkiem 3506,00 m2. Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.