Nagroda II stopnia
Obiekty biurowe 
(Grupa VI)

ETHOS budynek biurowo-usługowy Holland Park w Warszawie
przy Placu Trzech Krzyży

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Projektant konstrukcji i instalacji:
Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
RAMSDEN Sp. z o.o., Warszawa
PORR S.A., Warszawa
MAAS Projekt sp. z o.o., Warszawa

BURO Happold Polska Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Tomasz Janas (od 10.07.2015r.),
mgr inż. Eugeniusz Obiegły (od 20.04.2016r.)
mgr inż. Waldemar Puchalski
arch. Dariusz Hyc (architektura), mgr inż. Sławomir Pastuszka (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Budynek jest zlokalizowany przy Placu Trzech Krzyży w ciągu Traktu Królewskiego. Założenia urbanistyczne Placu Trzech Krzyży są wpisane do rejestru zabytków. Dlatego przebudowa budynku wymagała zachowania istniejącego charakteru jego otoczenia.
Dokonano częściowej rozbiórki, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowo-usługowego, który był siedzibą banku. Budynek ma dwie kondygnacje podziemne oraz sześć kondygnacji nadziemnych w części starej i pięć kondygnacji w części nowej. Na parterze są zlokalizowane pomieszczenia handlowo-usługowe, na wyższych kondygnacjach – biura. Nowe skrzydło, wraz z częścią istniejącą, tworzy wewnętrzny dziedziniec przekryty dachem na planie trójkąta. Na dachu budynku, nad piątą kondygnacją, wykonano taras rekreacyjny. Nad szóstą kondygnacją wykonano dach odwrócony. Budynek ma kondygnację podziemną garażową wraz z zapleczem technicznym. Komunikację pionową zapewniają dwie windy oraz trzy klatki schodowe. Konstrukcję nowej części budynku wykonano jako żelbetową na istniejącej konstrukcji garażu, a elewacje jako aluminiowe szklone. W części istniejącej elewację z piaskowca wraz z oknami poddano renowacji. Podłoże gruntowe pod płytą fundamentową wzmocniono metodą iniekcji wysokociśnieniowej (jet grouting).
Powierzchnia zabudowy wynosi 3497,00 m2, powierzchnia użytkowa 19 944,20 m2, a kubatura budynku 81 517,60 m3. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.