Nagroda II stopnia
Obiekty biurowe 
(Grupa VI)

Budynek „C” będący częścią zamierzenia budowlanego pod nazwą „Zespół budynków usługowo-handlowo-mieszkalnych z czterema wjazdami z ul. Masarskiej w Krakowie” przy ul. Kotlarskiej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostki projektowe:

Inni:
Kierownik budowy:
Kierownik projektu:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci (projekt budowlany):

Projektanci (projekt wykonawczy):
UBM Kotlarska Sp. z o.o., Warszawa
PORR SA, Warszawa
INGARDEN&EWŶ, Kraków (projekt budowlany),
UBM Polska Sp. z o.o., Warszawa (projekt wykonawczy)
Biuro Projektów Paweł Gębka, Wrocław (projekt wykonawczy – konstrukcja)
mgr inż. Jerzy Kupiec
Patryk Lebiedź
inż. Eugeniusz Karaś

dr arch. Krzysztof Ingarden, arch. Jacek Ewŷ (architektura),
mgr inż. Paweł Gębka (konstrukcja)

arch. Jacek Loos, arch. Wojciech Pawlik, arch. Janusz Pancerz, arch. Paweł Ptak, arch. Dawid Kurek, arch. Paulina Witaszczyk, arch. Monika Soboń (architektura), mgr inż. Paweł Gębka, mgr inż. Piotr Kosiniak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Budynek „C” wchodzi w skład kompleksu usługowo-handlowomieszkalnego. Jest wolno stojącym obiektem użyteczności publicznej o sześciu kondygnacjach nadziemnych, z garażem podziemnym jednokondygnacyjnym na 129 miejsc postojowych, z zapleczem technicznym. Na parterze znajduje się hall wejściowy, portiernia, zaplecze sanitarno-socjalne, pomieszczenie dla administratora budynku, zespół śmietników, pomieszczenia ochrony oraz 3 lokale użytkowe. Pozostałe kondygnacje nadziemne zostały przeznaczone na pomieszczenia biurowe oraz węzły higieniczno-sanitarne i zaplecza socjalne. Zastosowano dwie klatki schodowe oraz 4 windy. Budynek zaprojektowano na rzucie wielokąta, z dużym patio w części środkowej. Nowoczesne rozwiązania materiałowe gwarantują wysoką estetykę i trwałość użytkowania i jednocześnie nawiązują do znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie istniejących budynków. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna płytowo-słupowo-ścianowa. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Powierzchnia zabudowy wynosi 2700,04 m2, powierzchnia użytkowa 13 562,61 m2, a kubatura budynku
75 256,65 m3. Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.