Nagroda II stopnia
Obiekty rewitalizowane 
(Grupa IV)

Ludna 9 – rewitalizacja kamienicy z 1924 roku w Warszawie

Inwestor, generalny wykonawca:
Jednostki projektowe:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

IPECO Sp. z o.o., Warszawa
ARTECH Piotr Bielecki, Warszawa, T.K.M. Dariusz Karolak, Warszawa
mgr inż. Zbigniew Stolarski
mgr inż. Rafał Smoliński
mgr inż. arch. Piotr Bielecki (architektura),
mgr inż. Dariusz Karolak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca.


 

Zrewitalizowano kamienicę z roku 1924, objętą ochroną konserwatorską. W trakcie prac przygotowawczych, po analizie materiałów projektowych firma IPECO pozyskała oryginalny projekt budynku z 1923 r. autorstwa arch. Józefa Handzelewicza. Budynek, zrealizowany w 1924 r. pod nadzorem autora projektu, ma dwa skrzydła frontowe – od ulicy Ludowej i Okrąg oraz dwa skrzydła oficyny, otaczające dziedziniec wewnętrzny. W przyziemiu znajdowały się pomieszczenia techniczno-magazynowe (garaże). W 1939 r. spłonęło górne piętro i dach z mansardami, a w 1944 r. dom został silnie uszkodzony i częściowo zburzony. W trakcie powojennej odbudowy elewacje zostały „uproszczone” do minimum. Nie odbudowano zniszczonego fragmentu budynku od strony ulicy Ludnej, a dach mansardowy zastąpiono dachem dwuspadowym o konstrukcji żelbetowej nad częścią główną i konstrukcji drewnianej nad oficynami. W ramach prac rewitalizacyjnych przywrócono dawną świetność kamienicy, wraz z jednoczesnym poprawieniem walorów użytkowych i funkcjonalnych, m.in. przez odbudowę i przebudowę kamienicy, nawiązując do pierwotnego kształtu budynku zgodnie z oryginalnym projektem, w tym odtworzono mansardowy dach wraz z lukarnami. Elewacje wyremontowano zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, ze szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji detali architektonicznych. Zabudowano przerwy w północno-zachodnim skrzydle powstałe podczas II wojny światowej.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1664,00 m2, powierzchnia użytkowa 5558,00 m2 (w tym odbudowa
750 m2), a kubatura budynku 28 509,00 m3 (3788 m3 odbudowa).
Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy.