Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości od 25 do 50 mln zł 
(Grupa II)

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi
w Krakowie przy ul. Franciszka Bohomolca

Inwestor, generalny wykonawca, deweloper:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

DOM-BUD M. Szaflarski Spółka Jawna, Kraków
Architekci Mikołajski & Wiese sp. z o.o., Kraków
Zbigniew Masajada
mgr inż. Jacek Kruczkowski
mgr inż. arch. Marian Mikołajski (architektura),
mgr inż. Małgorzata Wójcik (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca, deweloper.


 

Budynek jest zlokalizowany w pobliżu atrakcyjnego centrum usługowo- handlowego. Tworzy funkcjonalną i architektoniczną całość ze zrealizowanymi już budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi w obszarze zamkniętym pomiędzy ulicami Dobrego Pasterza, Bohomolca i Krzesławicką. Wewnętrzny układ drogowy łączy się z układem istniejącym, tworząc zamknięty pierścień wokół powstającego kompleksu mieszkaniowego z wjazdem z ul. Bohomolca. Budynek ma siedem kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne, w których znajdują się indywidualne garaże, pomieszczenia techniczne, komórki lokatorskie oraz pomieszczenia na wózki i rowery. Nad garażami usytuowano tarasy dostępne z mieszkań na parterze. W budynku jest 147 mieszkań i 90 miejsc postojowych w garażu. Komunikacja pionowa w budynku zapewnia 5 klatek schodowych i 5 wind.
Zastosowano stropy prefabrykowano-monolityczne typu „filigran”, klatki schodowe oraz szyby windowe i inne elementy konstrukcyjne – żelbetowe monolityczne, dach płaski ocieplony, z zamontowanymi elementami wentylacji mechanicznej.
Powierzchnia zabudowy wynosi 2169,00 m2, powierzchnia użytkowa 12 564,00 m2, a kubatura budynku
46 870,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.