Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości do 25 mln zł 
(Grupa I)

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Toruniu przy ul. Bluszczowej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Toruń
Konsorcjum firm: „VIMAG – BNPPRO – INVEST”, VIMAG Sp. z o.o., Toruń (lider)
Pracownia Projektów Architektury JKD s.c., Toruń
mgr inż. Andrzej Mowiński
tech. bud. Krzysztof Meler
mgr inż. arch. Jolanta Domżał (architektura),
mgr inż. Krzysztof Domżał (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Budynek jest wkomponowany w teren leśny. Jest to budynek dwuklatkowy trzykondygnacyjny, z halą garażową w części podziemnej, posadowiony na ławach fundamentowych. Ściany piwnic są żelbetowe, stropy prefabrykowano-monolityczne typu „filigran”, ściany nośne z pustaków ceramicznych Porotherm 25, ocieplenie z wełną mineralną i styropianem grubości 20 cm. Ściany wewnętrzne o wymaganej izolacyjności akustycznej wykonano z pustaków Porotherm AKU 25, ścianki działowe z pustaków Porotherm grubości 8 i 12 cm. Dach pogrążony wykonano z płyt korytkowych, z ociepleniem wełną mineralną grubości 40 cm i pokryto dwiema warstwami papy termozgrzewalnej. Słupy i podciągi są żelbetowe monolityczne. Hala garażowa jest wyposażona w czujniki spalin i gazu, umożliwiające parkowanie samochodów z instalacją LPG. W poziomie piwnic zlokalizowano również rowerownię, suszarnie, pomieszczenie gospodarcze gospodarza budynku, lokal użytkowy oraz hydrofornię. Windy są przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Na terenie wokół budynku znajdują się: plac zabaw dla dzieci, elementy małej architektury, plac gospodarczy z osłoną śmietnikową, miejsca postojowe zewnętrzne. Teren zewnętrzny jest wyposażony w monitoring. Zastosowano okna trzyszybowe, dwukomorowe z profili PVC pięciokomorowych.
Powierzchnia zabudowy wynosi 579,50 m2, powierzchnia użytkowa 1093,38 m2, a kubatura budynku 8500,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.