Tytuł "Budowa Roku 2018" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe „Nowa Stacja”
w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:

Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
PROJECT PRUSZKÓW Sp. z o.o., Warszawa
KARMAR SA, Warszawa
IMB Asymetria Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. Kom., Kraków (projekt budowlany)
Pracownia Projektowa ARCHMO, Warszawa (projekt wykonawczy)
mgr inż. Artur Więckus
mgr inż. Roman Lulis
architektura – mgr inż. arch. Rafał Zub (projekt budowlany), mgr inż. arch. Marcin Mołdzyński (projekt wykonawczy), konstrukcja – mgr inż. Krzysztof Barnaś (projekt budowlany), mgr inż. Mariusz Pikus (projekt wykonawczy)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe „Nowa Stacja” – z częścią biurową, garażem podziemnym, parkingiem otwartym na dachu, infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym – stanowi zwartą bryłę. Składa się z kondygnacji podziemnej, dwóch kondygnacji nadziemnych i wyniesionej nad dach części zespołu pomieszczeń usługowych przeznaczonych na sale kinowe i lokale handlowo-usługowe.
Budynek wpisuje się w lokalną zabudowę wraz ze znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie terenami kolejowymi. Nowoczesna architektura oraz dostępność i funkcjonalność powodują, że „Nowa Stacja” stała się ważnym miejscem na handlowo-rozrywkowej mapie Pruszkowa.
Powierzchnia zabudowy wynosi 17 375,00 m2, powierzchnia użytkowa 25 596,09 m2, a kubatura budynku 282 058,49 m3. Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy.