Tytuł "Budowa Roku 2018" (nagroda I stopnia)
Obiekty przebudowane i rewitalizowane
(Grupa VI)

Kompleksowe odnowienie budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie
przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego – prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe, realizacja projektu kluczowego
SKOZK na lata 2017-2020

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Kraków
Konsorcjum firm: DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. J., Kraków (lider),
AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski Sp. J., Kraków (partner)
PKZ ARKONA Sp. z o.o., Kraków
mgr inż. Jacek Węgrzyn, tech. bud. Adam Cichacz
mgr inż. Robert Kocwa
mgr inż. arch. Paweł Górkiewicz (architektura),
mgr inż. Ewa Prochwicz, mgr inż. Czesław Hodurek (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Budynek istniejący został wzniesiony w 1889 r. w stylu neogotyckim, na podstawie projektu Karola Knausa. Jest jednym z nielicznych zachowanych w Polsce obiektów, nazywanych sokolniami, najbardziej okazałym. Po reaktywowaniu Towarzystwa w 1989 r. funkcjonuje ono zgodnie ze statutowymi założeniami twórców patriotycznosportowego stowarzyszenia pod nazwą Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ. Miało służyć do kompleksowego przygotowania społeczeństwa do walki o odzyskanie niepodległości – zarówno w sferze sprawności fizycznej, jak i świadomości narodowej, zwłaszcza w dziedzinie kultury, sztuki i nauki. Odnowiony budynek stał się przyjaznym miejscem spotkań z Polonią i wyrazistym przykładem opieki władz państwowych nad historycznymi siedzibami organizacji podejmujących i skutecznie realizujących, od kilkudziesięciu lat, obowiązek dbałości o utrwalanie polskiego dziedzictwa narodowego.
Jest to budynek o konstrukcji murowanej, ze stropami drewnianymi i stalowo-ceramicznymi Kleina, oraz więźbie dachowej drewnianej słupowo-płatwiowej. Jest to obiekt podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem użytkowym. W ramach prac remontowych w zasadzie na każdej kondygnacji były wykonywane roboty budowlane i instalacyjne. Usunięto całkowicie warstwy podłogowe w piwnicach oraz warstwy posadzkowe na kondygnacjach wyższych. Wykonano przebicia w ścianach działowych oraz stropach i sklepieniach na otwory drzwiowe i na przejścia instalacji mechanicznej, rozebrano zbędne ściany działowe oraz strop przy wschodnim wejściu do budynku. Wykonano otwór w stropie nad główną klatką schodową w celu zapewnienia jej oddymiania i bruzdy w ścianach na kanały wentylacji grawitacyjnej.
Wykonano nowo zaprojektowane stropy odciążające w postaci płyty żelbetowej na belkach stalowych. Więźbę dachową istniejącą, i jej nowe elementy zabezpieczono środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1172,27 m2, powierzchnia użytkowa 2634,42 m2, a kubatura budynku
20 167,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 39 miesięcy.