Tytuł „Budowa Roku 2019” (nagroda I stopnia) 
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 40 mln zł (Grupa III) 

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi w Warszawie
przy ul. Redutowej 25 (budynek A)
i ul. Nakielskiej 1,1a, 1b, 1c
(budynki B, C, D, E)

Inwestor: Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: Budimex SA, Warszawa
Jednostka projektowa: HRA Architekci Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Sławomir Antosiewicz
Inspektor nadzoru: mgr inż. Mirosław Sosnowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Wojciech Hermanowicz (architektura), mgr inż. Dominik Laskus,
mgr inż. Jacek Andrzejewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

 

Realizacja została podzielona na dwa etapy. W etapie I zrealizowano dziewięcio kondygnacyjny budynek mieszkalny (A) z funkcją usługową i jednokondygnacyjnym garażem podziemnym, zlokalizowany przy ul. Redutowej 25, a w etapie II 4 budynki mieszkalne (B, C, D, E) z jednokondygnacyjnym garażem o 7 i 9 kondygnacjach, zlokalizowane przy ul. Nakielskiej 1, 1a, 1b, 1c. Konstrukcja budynków została zaprojektowana jako trzonowo-słupowa, żelbetowa, monolityczna, ze stropami w postaci płaskich płyt zbrojonych dwukierunkowo. Fundamenty stanowią płyty żelbetowe monolityczne o zmiennej grubości. Zespół budynków mieszkalnych, stanowiący dwuetapową inwestycję „Wola 01”, zmienił charakter zabudowy w tej części dzielnicy – z funkcji przemysłowej i usługowej przekształca się ona na mieszkaniowo-usługową. Kolorystyka elewacji, okładziny z płyt drewnopodobnych, przeszklenia loggii sprawiają, że zabudowa jest nowoczesna, dobrze wkomponowana w istniejące otoczenie. Istotnym elementem wyróżniającym inwestycję „Wola 01” jest „przyjazność” osiedla. Charakteryzuje się ono szczególną dbałością o dziedziniec wewnętrzny, a także dużą ilością powierzchni biologicznie czynnej oraz znaczącą ilością różnobarwnych krzewów, bylin i drzew. W otoczeniu została stworzona przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców, w tym siłownia terenowa i plac zabaw dla najmłodszych. Drogi wewnętrzne zostały zróżnicowane nawierzchniami oraz kolorystyką, wydzielając w sposób jednoznaczny ciągi piesze i jezdne. W sąsiedztwie wejść do klatek schodowych zamontowano stojaki dla rowerów. Dokumentacja projektowa została opracowana w modelu BIM i wdrożona w procesie realizacji, co wpłynęło na usprawnienie i skoordynowanie wielu procesów technologicznych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5040,00 m2, powierzchnia użytkowa 29 761,27 m2, a kubatura budynków 171 134,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 35 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Toruniu przy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 z garażem podziemnym i towarzyszącą

  Czytaj więcej
 •  

  Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szpitala na funkcję

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalno - usługowych wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami...

  Czytaj więcej
 •  

  ROTUNDA PKO Bank Polski w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 100/102

  Czytaj więcej
 •  

  Biurowiec .BIG w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego 3

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa Pijarskiego Kompleksu Edukacyjnego w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej 33

  Czytaj więcej
 •  

  Mareckie Centrum Edukacyjno - Rekreacyjne w Markach przy ul. Wspólnej 40–42

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum magazynowe i lekkiej produkcji: hala magazynowo - produkcyjna z zapleczem

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) na odcinku Koszwały

  Czytaj więcej
 •  

  Autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – odcinek projektowy nr 3

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania:...

  Czytaj więcej
 •  

  Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM Kraków-Prokocim w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej – realizacja II etapu, obejmującego budowę

  Czytaj więcej
 •  

  Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem przyszpitalnym w ramach Szpitala

  Czytaj więcej
 •  

  Wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo - edukacyjną w koronach drzew w

  Czytaj więcej
 •  

  Hala widowiskowo-sportowa Arena Jaskółka Tarnów w Tarnowie przy ul. Traugutta 3b

  Czytaj więcej
 • 1