Tytuł „Budowa Roku 2019” (nagroda I stopnia) 
Obiekty biurowe (Grupa IV) 

ROTUNDA PKO Bank Polski w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 100/102

Inwestor: PKO Bank Polski S.A., Warszawa
Inwestor zastępczy: REACON Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: NDI S.A., Sopot
Jednostka projektowa: Gowin&Siuta S.j., Kraków
Kierownicy budowy: mgr inż. Tobiasz Kasprzak (02.2017 ÷ 07.2017 r.), mgr inż. Adam Chwostek (07.2017 ÷ 07.2018 r.), mgr inż. Wojciech Kopałka (07.2018 ÷ 08.2019 r.)
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Józef Reguła (02.2017 ÷ 06.2017 r.), mgr inż. Sławomir Sadowy (06.2017 ÷ 08.2019 r.)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Bartłomiej Gowin, mgr inż. arch. Krzysztof Siuta (architektura),
mgr inż. Wiesław Bereza, mgr inż. Mirosław Bielecki (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

 

Rotunda PKO Bank Polski to jeden z symboli Warszawy. Inwestor wraz z projektantami, po konsultacjach społecznych, postanowili odbudować Rotundę z jej pierwotną, ale nowoczesną formą, uzupełnioną o funkcje społeczne. Uczestnikom procesu budowlanego zależało na przygotowaniu nowego obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu założeń projektantów tzw. ściany wschodniej. Nowy obiekt jest również wyjątkowy w zakresie swojej funkcji, gdyż łączy działalność placówki bankowej z nowo powstałą wspólną przestrzenią miejską, dostępną dla mieszkańców. Budowa Rotundy została podzielona na kilka etapów. W pierwszym z nich rozebrano istniejący budynek i usunięto kolizję uzbrojenia terenu, co wymagało przebudowania sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej, sanitarnej, wodnej i deszczowej. Kolejnym etapem było wykonanie konstrukcji głównej budynku, która poniżej poziomu terenu ma konstrukcję żelbetową, na której wykonanie zużyto 230 t stali zbrojeniowej, a w części nadziemnej – konstrukcję stalową o masie stali konstrukcyjnej około 500 t. Po wykonaniu konstrukcji rozpoczęto wyposażanie budynku w instalacje, a także roboty elewacyjne. Obudowa Rotundy ma postać konstrukcji dwuczęściowej: wewnętrznej i zewnętrznej, między którymi umieszczono ciąg komunikacji. Zapewniono też – przez montaż stropów szklanych w poziomie posadzki parteru – doświetlenie światłem naturalnym przestrzeni biurowych usytuowanych poniżej poziomu terenu. Po zakończeniu prac elewacyjnych wykonano ściany działowe, głownie jako szklane. Rotunda jest wyposażona we wszystkie nowoczesne i funkcjonalne instalacje, w tym elektryczne, teletechniczne, sanitarne i HVAC oraz przeciwpożarowe.

Powierzchnia zabudowy wynosi 923,50 m2, powierzchnia użytkowa 2608,40 m2, a kubatura budynku 20 260,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Toruniu przy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 z garażem podziemnym i towarzyszącą

  Czytaj więcej
 •  

  Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szpitala na funkcję

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalno - usługowych wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami...

  Czytaj więcej
 •  

  ROTUNDA PKO Bank Polski w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 100/102

  Czytaj więcej
 •  

  Biurowiec .BIG w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego 3

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa Pijarskiego Kompleksu Edukacyjnego w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej 33

  Czytaj więcej
 •  

  Mareckie Centrum Edukacyjno - Rekreacyjne w Markach przy ul. Wspólnej 40–42

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum magazynowe i lekkiej produkcji: hala magazynowo - produkcyjna z zapleczem

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) na odcinku Koszwały

  Czytaj więcej
 •  

  Autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – odcinek projektowy nr 3

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania:...

  Czytaj więcej
 •  

  Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM Kraków-Prokocim w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej – realizacja II etapu, obejmującego budowę

  Czytaj więcej
 •  

  Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem przyszpitalnym w ramach Szpitala

  Czytaj więcej
 •  

  Wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo - edukacyjną w koronach drzew w

  Czytaj więcej
 •  

  Hala widowiskowo-sportowa Arena Jaskółka Tarnów w Tarnowie przy ul. Traugutta 3b

  Czytaj więcej
 • 1