Tytuł „Budowa Roku 2019” (nagroda I stopnia) 
Obiekty kultury, nauki i oświaty (Grupa V) 

Mareckie Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjne w Markach
przy ul. Wspólnej 40–42

Inwestor: Gmina Miasta Marki
Generalny wykonawca: Budimex S.A., Warszawa
Jednostka projektowa: Punkt Zero, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Tomasz Wasilewski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Tomasz Przybylski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr Kuś (architektura), mgr inż. Tomasz Klimczak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 

Mareckie Centrum służy jednocześnie jako placówka edukacyjna, sportowa, rekreacyjna oraz konferencyjna. Składa się z dwóch budynków. W budynku A znajduje się szkoła podstawowa wraz z biblioteką oraz blokiem żywieniowym, a w budynku B – basen sportowy i rekreacyjny wraz z wydzielona częścią SPA oraz pomieszczenia sportowe i sala teatralno-widowiskowa. Zrealizowano też dwa boiska zewnętrzne wraz z przestrzenią do uprawiania lekkoatletyki oraz miasteczko ruchu drogowego. To kompleks zeroenergetyczny, objęty certyfikatem BREEAM oznaczającym, że na poziomie projektu, jak i wykonania, inwestycja została poddana surowej ocenie pod względem jej wpływu na środowisko. MCE-R wyróżnia: na dachu hali sportowej zlokalizowano ogniwa fotowoltaiczne o mocy 60 kW. Stanowią one dodatkowe źródło energii, zwłaszcza w lecie, gdy zwiększa się zapotrzebowanie na moc chłodnicza budynku. Między ogniwami wykonano zielony dach rozchodnikowy, retencjonujący część wody opadowej i zmniejszający niekorzystny efekt wyspy ciepła. W budynku szkolnym zastosowano autorskie rozwiązanie wentylacji klas szkolnych. Każda klasa jest wentylowana niezależną centralą rekuperacyjną wyposażoną w filtry i sterowaną stężeniem CO2. Centrale wentylacyjne umieszczono nad sufitami podwieszonymi na odcinkach komunikacyjnych. System umożliwia uzyskanie wymaganej wydajności wentylacji przy jednoczesnej minimalizacji wielkości i ilości kanałów wentylacyjnych. Na dachu części szkolnej powstały dachy bagienne, które wraz ze zbiornikiem retencyjnym i stawem stanowią zbilansowany system gospodarowania wodą opadową z terenu inwestycji, co umożliwia całkowite zagospodarowanie deszczówki we własnym zakresie. Budynek wyposażono w system BMS, który kontroluje pracę większości urządzeń i łączy systemy w jedną całość.

Powierzchnia zabudowy wynosi 8322,79 m2, powierzchnia użytkowa 12 497,43 m2, a kubatura budynków 85 931,09 m3. Całość prac wykonano w ciągu 8 miesięcy.

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Toruniu przy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 z garażem podziemnym i towarzyszącą

  Czytaj więcej
 •  

  Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szpitala na funkcję

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalno - usługowych wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami...

  Czytaj więcej
 •  

  ROTUNDA PKO Bank Polski w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 100/102

  Czytaj więcej
 •  

  Biurowiec .BIG w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego 3

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa Pijarskiego Kompleksu Edukacyjnego w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej 33

  Czytaj więcej
 •  

  Mareckie Centrum Edukacyjno - Rekreacyjne w Markach przy ul. Wspólnej 40–42

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum magazynowe i lekkiej produkcji: hala magazynowo - produkcyjna z zapleczem

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) na odcinku Koszwały

  Czytaj więcej
 •  

  Autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – odcinek projektowy nr 3

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania:...

  Czytaj więcej
 •  

  Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM Kraków-Prokocim w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej – realizacja II etapu, obejmującego budowę

  Czytaj więcej
 •  

  Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem przyszpitalnym w ramach Szpitala

  Czytaj więcej
 •  

  Wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo - edukacyjną w koronach drzew w

  Czytaj więcej
 •  

  Hala widowiskowo-sportowa Arena Jaskółka Tarnów w Tarnowie przy ul. Traugutta 3b

  Czytaj więcej
 • 1