Tytuł „Budowa Roku 2019” (nagroda I stopnia) 
Obiekty przemysłowe (Grupa VI) 

Centrum magazynowe i lekkiej produkcji: hala magazynowo - produkcyjna
z zapleczem biurowo - socjalnym, zbiornik retencyjny, podziemna pompownia pożarowa, drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi oraz rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Cholerzyn, gmina Liszki

Inwestor: KJF E3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kraków
Generalny wykonawca: Usługi Remontowo-Budowlane FAKTOR Plus Marcin Bartusiak, Brzesko
Jednostka projektowa: S. Projekt Przemysław Skalny, Bolechowice
Kierownik budowy: inż. Jan Siemieniuch
Inspektor nadzoru: mgr inż. Mirosław Boryczko
Główni projektanci: mgr inż. arch. Przemysław Skalny (architektura), mgr inż. Norbert Wysocki (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 

Inwestycja obejmuje halę magazynowo-produkcyjną (sortownia paczek) i trzykondygnacyjny budynek biurowy, wraz z instalacjami wewnętrznymi: gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną i grzewczą. Wykonano również instalacje zewnętrzne: gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, a także zbiornik retencyjny z wylotem do rowu melioracyjnego, podziemną pompownię pożarową, drogi wewnętrzne, place manewrowe. Konstrukcja hali oraz budynku biurowego została zaprojektowana jako żelbetowa prefabrykowana o odporności ogniowej R60 i R120 (słupy, dźwigary, belki, doki, stropy), posadowiona na fundamentach żelbetowych monolitycznych. Halę zbudowano częściowo na nasypie z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, z górną warstwą gruntu stabilizowanego cementem. Rozstaw słupów jej konstrukcji: 18 × 24 m, a ich wysokość 12,20 m. Pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej TR136 grubości 0,88 i 1,0 mm, na której ułożono folię PE grubości 0,2 mm, izolację z pianki PIR grubości 11 cm i membrany Protan grubości 1,5 mm. Obudowę ścian stanowią płyty warstwowe grubości 10 cm z rdzeniem PIR, RAL 9007 mocowane bezpośrednio do słupów prefabrykowanych oraz fasady aluminiowej Aluprof z potrójnym szkleniem. Na hali zamontowano klapy dymowe oraz doki i bramy przemysłowe. W hali została wykonana posadzka przemysłowa bezspoinowa grubości 17 cm, o dopuszczalnym obciążeniu 70 kN/m2. Budynek biurowy to obiekt trzykondygnacyjny, z dwiema klatkami schodowymi. Zastosowano elewacje z elementów aluminiowych. Jest to jeden z najatrakcyjniejszych obiektów spełniających rolę sortowni paczek, zbudowanych w województwie małopolskim.

Powierzchnia zabudowy wynosi 6936,00 m2, powierzchnia użytkowa 7457,47 m2, a kubatura budynków 81 117,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 8 miesięcy.

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Toruniu przy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 z garażem podziemnym i towarzyszącą

  Czytaj więcej
 •  

  Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szpitala na funkcję

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalno - usługowych wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami...

  Czytaj więcej
 •  

  ROTUNDA PKO Bank Polski w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 100/102

  Czytaj więcej
 •  

  Biurowiec .BIG w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego 3

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa Pijarskiego Kompleksu Edukacyjnego w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej 33

  Czytaj więcej
 •  

  Mareckie Centrum Edukacyjno - Rekreacyjne w Markach przy ul. Wspólnej 40–42

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum magazynowe i lekkiej produkcji: hala magazynowo - produkcyjna z zapleczem

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) na odcinku Koszwały

  Czytaj więcej
 •  

  Autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – odcinek projektowy nr 3

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania:...

  Czytaj więcej
 •  

  Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM Kraków-Prokocim w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej – realizacja II etapu, obejmującego budowę

  Czytaj więcej
 •  

  Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem przyszpitalnym w ramach Szpitala

  Czytaj więcej
 •  

  Wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo - edukacyjną w koronach drzew w

  Czytaj więcej
 •  

  Hala widowiskowo-sportowa Arena Jaskółka Tarnów w Tarnowie przy ul. Traugutta 3b

  Czytaj więcej
 • 1