Tytuł „Budowa Roku 2019” (nagroda I stopnia) 
Obiekty drogowe (Grupa VII) 

Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) na odcinku Koszwały (DK nr 7 węzeł Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański

Inwestor: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Gdańsk
Generalny wykonawca: Metrostav a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska
Jednostka projektowa: Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk
Kierownik budowy: mgr inż. Mariusz Jańczewski
Inżynier kontraktu: dr inż. Jerzy Głaszczak
Główny projektant: mgr inż. Tadeusz Orłowski

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 

Czterdziestokilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 z Trójmiasta do Elbląga podzielono na dwa zadania współfinansowane z funduszy europejskich w ramach programu „Infrastruktura i środowisko”. W ramach zadania 1 zrealizowano budowę około 20-kilometrowego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7, każda o dwóch pasach ruchu, z rezerwą terenu pod pas trzeci. Powstały też drogi niższych klas, w tym obsługujące tereny przyległe do drogi S7, a także dwa węzły drogowe: Cedry Małe i Dworek. Przebudowano istniejące drogi kolidujące z budowaną drogą ekspresową S7. Inwestycja obejmowała również budowę ciągów pieszych i pieszo- rowerowych oraz zatok i przystanków autobusowych wzdłuż dróg serwisowych i poprzecznych. W ciągu drogi ekspresowej S7 powstało 14 obiektów inżynierskich, w tym 8 mostów i 6 wiaduktów. W km 26+234,60 są zlokalizowane dwa mosty przez Wisłę (MA-09L i MA-09P) o łącznej długości 928,7 m i szerokości 2 × 16,8 m, mające konstrukcję w postaci dwunastoprzęsłowej belki ciągłej. Fundamenty podpór wykonano w traconych ściankach szczelnych. Stosowano – jeśli było to potrzebne – wzmocnienie podłoża gruntowego w celu uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienia stateczności skarp. Na trasie głównej, jako wzmocnienie stosowano głównie żelbetowe pale przemieszczeniowe formowane w gruncie, zwieńczone oczepem żelbetowym oraz materacem geosyntetycznym. Łącznie wykonano ponad 2600 m pali średnicy 400 mm. Pozwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmowało powierzchnię około 630 ha.

Całość prac wykonano w ciągu 43 miesięcy (zgodnie z umową).

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Toruniu przy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 z garażem podziemnym i towarzyszącą

  Czytaj więcej
 •  

  Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szpitala na funkcję

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalno - usługowych wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami...

  Czytaj więcej
 •  

  ROTUNDA PKO Bank Polski w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 100/102

  Czytaj więcej
 •  

  Biurowiec .BIG w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego 3

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa Pijarskiego Kompleksu Edukacyjnego w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej 33

  Czytaj więcej
 •  

  Mareckie Centrum Edukacyjno - Rekreacyjne w Markach przy ul. Wspólnej 40–42

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum magazynowe i lekkiej produkcji: hala magazynowo - produkcyjna z zapleczem

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) na odcinku Koszwały

  Czytaj więcej
 •  

  Autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – odcinek projektowy nr 3

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania:...

  Czytaj więcej
 •  

  Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM Kraków-Prokocim w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej – realizacja II etapu, obejmującego budowę

  Czytaj więcej
 •  

  Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem przyszpitalnym w ramach Szpitala

  Czytaj więcej
 •  

  Wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo - edukacyjną w koronach drzew w

  Czytaj więcej
 •  

  Hala widowiskowo-sportowa Arena Jaskółka Tarnów w Tarnowie przy ul. Traugutta 3b

  Czytaj więcej
 • 1