Tytuł „Budowa Roku 2019” (nagroda I stopnia) 
Obiekty drogowe (Grupa VII) 

Autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – odcinek projektowy nr 3
(H oraz I) łącznej długości 31,85 km – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła)

Inwestor: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie/Oddział w Katowicach
Generalny wykonawca: Konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o., Wysoka, Wrocław, STRABAG sp. z o.o., Pruszków
Jednostka projektowa: MOSTY KATOWICE Sp. z o.o., Katowice, TRAKT Sp. z o.o. sp. k., Katowice
Inne jednostki: Konsultant konsorcjum: ECMG GmbH, Wiedeń, SGS Polska sp. z o.o., Warszawa
Kierownicy projektu: mgr inż. Michał Mendrok (odcinek „H” 03.2016 ÷ 06.2016 r.), mgr inż. Grzegorz Potempa (odcinek „H” od 07.2016 do końca), mgr inż. Sylwester Kasperek (odcinek „I”)
Kierownicy budowy: mgr inż. Piotr Golda (odcinek „H”), mgr inż. Filip Bacik (odcinek “I” 09.2015 ÷ 12.2017 r.), mgr inż. Jarosław Prusak (odcinek “I” 01.2018 ÷ 08.2019 r.)
Główny inspektor nadzoru: mgr inż. Witold Woźnica
Główny projektant: inż. Michał Hoszowski

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

 

Inwestycja zgłoszona do konkursu, to odcinek projektowy nr 3 autostrady A1 o nawierzchni betonowej, obejmujący: odcinek „H” długości 16,7 km (od km 442+500 do km 459+200) oraz odcinek „I” długości 15,15 km (od km 459+200 do km 474+350). Droga na odcinku „H” przebiega głównie przez tereny rolnicze i częściowo leśne. Przecina też tereny leśnej zabudowy jednorodzinnej, zlokalizowanej wzdłuż istniejącej sieci dróg powiatowych i gminnych. Droga na odcinku „I” przebiega głównie po terenach niezurbanizowanych, leśnych, użytków rolnych oraz przez obszar częściowo zurbanizowany, w którym przeważa zabudowa niska rozproszona. Autostrada przecina również teren Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Trasa znajduje się około 150 m od początku pasa startowego, odcinając pozostały teren lotniska z systemem świetlnego podejścia oraz światłami PAP. W miejscu przecięcia terenu lotniska autostrada została zaprojektowana w wykopie głębokości 8 m, w taki sposób, aby umożliwić ruch powietrzny, w szczególności start i lądowanie samolotów. Teren, na którym zlokalizowano odcinek „I” autostrady charakteryzuje się trudnymi warunkami realizacyjnymi, ze względu na jej przebieg w dolinie rzeki Mała Panew, Brynica i Łana. W związku z tym, oprócz nasypu (2 mln m3), koniczne było dokonanie wymiany 450 tys. m3 gruntu. Po raz pierwszy w Polsce do zbrojenia nawierzchni drogowej na 100 m odcinku doświadczalnym zastosowano zbrojenie z włókna szklanego GFRP. Poza autostradą w ramach inwestycji, poza odcinkiem autostrady, wykonano m.in.: węzeł drogowy „Woźniki”, miejsca obsługi podróżnych MOP i MO, Obwód Utrzymania Autostrady, przebudowano drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, wybudowano drogi dojazdowe i wewnętrzne w pasie drogowym do obsługi przyległego terenu. Wybudowano wiadukty, mosty nad rzekami i potokiem kolidującym z trasą autostrady, przekroczenie terenu lotniska, żelbetowe przepusty, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów, urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego.

Całość prac wykonano w ciągu 41 miesięcy odc. „H” i 49 miesięcy odc. „I”.

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Toruniu przy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 z garażem podziemnym i towarzyszącą

  Czytaj więcej
 •  

  Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szpitala na funkcję

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalno - usługowych wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami...

  Czytaj więcej
 •  

  ROTUNDA PKO Bank Polski w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 100/102

  Czytaj więcej
 •  

  Biurowiec .BIG w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego 3

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa Pijarskiego Kompleksu Edukacyjnego w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej 33

  Czytaj więcej
 •  

  Mareckie Centrum Edukacyjno - Rekreacyjne w Markach przy ul. Wspólnej 40–42

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum magazynowe i lekkiej produkcji: hala magazynowo - produkcyjna z zapleczem

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) na odcinku Koszwały

  Czytaj więcej
 •  

  Autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – odcinek projektowy nr 3

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania:...

  Czytaj więcej
 •  

  Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM Kraków-Prokocim w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej – realizacja II etapu, obejmującego budowę

  Czytaj więcej
 •  

  Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem przyszpitalnym w ramach Szpitala

  Czytaj więcej
 •  

  Wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo - edukacyjną w koronach drzew w

  Czytaj więcej
 •  

  Hala widowiskowo-sportowa Arena Jaskółka Tarnów w Tarnowie przy ul. Traugutta 3b

  Czytaj więcej
 • 1