Tytuł „Budowa Roku 2019” (nagroda I stopnia) 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane (Grupa VIII) 

Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja budynków zabytkowych na cele biurowe, zlokalizowanych przy ul. Lastadia 2
i ul. Lastadia 41 w Gdańsku”

Inwestor: GDAŃSKIE WODY Sp. z o.o., Gdańsk
Generalny wykonawca: POLAQUA Sp. z o.o., Piaseczno, Wólka Kozodawska
Jednostka projektowa: Firma Architektoniczno-Budowlana STYL Sp. z o.o., Gdańsk
Kierownik budowy: mgr inż. Mieczysław Wirkus
Inspektor nadzoru: mgr inż. Maciej Hirsz
Główni projektanci: mgr inż. arch. Tadeusz Miler (architektura), dr inż. Arkadiusz Kryczałło,
mgr inż. Andrzej Muziński, inż. Wojciech Linkowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

Zadanie inwestycyjne obejmowało rewaloryzację dwóch zabytkowych budynków, znajdujących się pod ścisłym nadzorem konserwatorskim i w strefie ochrony archeologicznej. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, budynki miały zachować reprezentacyjny charakter. Najtrudniejszym zadaniem było wykonanie wzmocnienia fundamentów, co wiązało się z wykonaniem ponad 150 otworów w ścianach fundamentowych o grubości do 2,0 m oraz zastosowaniem iniekcji strumieniowej (jet-groutingu). Utrudnieniem było też wykonanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie zdegradowanych budynków mieszkalnych. Inwestycja była prowadzona pod stałym nadzorem geodezyjnym, obejmującym w szczególności pomiary przemieszczeń ścian budynków. Wprowadzono szereg rozwiązań architektonicznych, w których umiejętnie połączono istniejące walory historyczne z nowoczesnymi. Wprowadzono nowoczesne szczyty dachu, a konstrukcję dachu usytuowano na stropie obniżonym w stosunku do pierwotnego oryginału stropu. Zastosowano też nowoczesne elementy we wnętrzach budynków, bez zmiany ich oryginalnego reprezentacyjnego charakteru. Dzięki temu było możliwe stworzenie nowoczesnych miejsc pracy w przyjaznym środowisku. Spękane ściany nośne przemurowano lub „zszyto” stalowymi prętami. Stare stropy Kleina wzmocniono lub wymieniono na nowe płyty żelbetowe. Drewniane dachy zastąpiono nowymi stalowymi konstrukcjami. Wymieniono wszystkie okna i drzwi zewnętrzne. Ściany zewnętrzne docieplone płytami z pianki poliuretanowej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1756,18 m2, powierzchnia użytkowa 6230,88 m2, a kubatura budynków 36 263,76 m3. Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Toruniu przy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 z garażem podziemnym i towarzyszącą

  Czytaj więcej
 •  

  Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szpitala na funkcję

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalno - usługowych wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami...

  Czytaj więcej
 •  

  ROTUNDA PKO Bank Polski w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 100/102

  Czytaj więcej
 •  

  Biurowiec .BIG w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego 3

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa Pijarskiego Kompleksu Edukacyjnego w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej 33

  Czytaj więcej
 •  

  Mareckie Centrum Edukacyjno - Rekreacyjne w Markach przy ul. Wspólnej 40–42

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum magazynowe i lekkiej produkcji: hala magazynowo - produkcyjna z zapleczem

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) na odcinku Koszwały

  Czytaj więcej
 •  

  Autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – odcinek projektowy nr 3

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania:...

  Czytaj więcej
 •  

  Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM Kraków-Prokocim w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej – realizacja II etapu, obejmującego budowę

  Czytaj więcej
 •  

  Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem przyszpitalnym w ramach Szpitala

  Czytaj więcej
 •  

  Wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo - edukacyjną w koronach drzew w

  Czytaj więcej
 •  

  Hala widowiskowo-sportowa Arena Jaskółka Tarnów w Tarnowie przy ul. Traugutta 3b

  Czytaj więcej
 • 1