Tytuł „Budowa Roku 2019” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX) 

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM Kraków-Prokocim w Krakowie
przy ul. Jakubowskiego 2

Inwestor: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków
Inwestor zastępczy: Konsorcjum firm: ECM Group Polska S.A., Warszawa, Portico Project Management Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. Komandytowa, Warszawa, IDOM Ingenieria y Consultoria S.A., Bilbao, Hiszpania
Generalny wykonawca: Konsorcjum firm: WARBUD S.A. – PORR S.A. – Vamed Standortentwicklung und Engineering GmbH, Warszawa
Jednostka projektowa: INDUSTRIA BALTIC GROUP, Gdańsk
Kierownik budowy: inż. Barbara Kaczorowska-Stelmaszyńska
Inspektor nadzoru: mgr inż. Dorota Górska-Bajon
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jan Stańczak (architektura), mgr inż. Krzysztof Smolak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Nowa siedziba szpitala to zespół 13 głównych budynków wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, które wspólnie tworzą największy i najnowocześniejszy kompleks medyczny w Polsce, a także jeden z najbardziej innowacyjnych w Europie. W szpitalu będzie realizowane kompleksowe leczenie pacjentów z Krakowa i okolic. Nowe obiekty szpitala będą też wykorzystywane do celów dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – do szkolenia nowych pokoleń lekarzy i personelu szpitalnego. Konstrukcja budynków jest żelbetowa monolityczna, słupowo-płytowo-ścianowa. Budynki posadowiono na płycie fundamentowej, lokalnie opartej na palach DSM. Dachy mają postać stropodachów płaskich z płytą dociskową, pokrytych papą termozgrzewalną. Umieszczono na nich urządzenia instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i solarnej. Obiekty zrealizowano w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Nowy szpital ma m.in. ponad 5 tys. pomieszczeń, ponad 5 tys. drzwi, ponad 1,5 tys. okien, 42 windy, 31 tys. opraw oświetleniowych, 840 km kabli niskiego napięcia, a także 12,5 km kabli średniego napięcia i 10 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. W szczytowych okresach przy wznoszeniu obiektu pracowało blisko 1000 pracowników oraz wykorzystywano 13 żurawi wieżowych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 29 522,72 m2, powierzchnia użytkowa 61 448,53 m2 (budynki A, B, C, D, F, G, H, I), 2241,58 m2 ( J), 21 504,54 m2 (budynki techniczne), a kubatura budynków 501 136,52 m3 (budynki A, B, C, D, F, G, H, I), 8593,49 m3 ( J), 64 269,26 m3 (budynki techniczne). Całość prac wykonano w ciągu 52 miesięcy.

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Toruniu przy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 z garażem podziemnym i towarzyszącą

  Czytaj więcej
 •  

  Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szpitala na funkcję

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalno - usługowych wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami...

  Czytaj więcej
 •  

  ROTUNDA PKO Bank Polski w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 100/102

  Czytaj więcej
 •  

  Biurowiec .BIG w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego 3

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa Pijarskiego Kompleksu Edukacyjnego w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej 33

  Czytaj więcej
 •  

  Mareckie Centrum Edukacyjno - Rekreacyjne w Markach przy ul. Wspólnej 40–42

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum magazynowe i lekkiej produkcji: hala magazynowo - produkcyjna z zapleczem

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) na odcinku Koszwały

  Czytaj więcej
 •  

  Autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – odcinek projektowy nr 3

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania:...

  Czytaj więcej
 •  

  Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM Kraków-Prokocim w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej – realizacja II etapu, obejmującego budowę

  Czytaj więcej
 •  

  Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem przyszpitalnym w ramach Szpitala

  Czytaj więcej
 •  

  Wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo - edukacyjną w koronach drzew w

  Czytaj więcej
 •  

  Hala widowiskowo-sportowa Arena Jaskółka Tarnów w Tarnowie przy ul. Traugutta 3b

  Czytaj więcej
 • 1