Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości do 25 mln zł (Grupa I)

Inwestycja DĄBIE PLAZA w Krakowie
przy ul. Dąbskiej 11A

Inwestor deweloper: Dąbie Plaza BUDREM 5 Sp. z o.o. Sp. kom., Kraków
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GALIA” sp. z o.o. spółka komandytowa, Kraków
Jednostka projektowa: Skoczek&Partnerzy Architekci, Kraków
Kierownik budowy: tech. bud. Zbigniew Fijałkowski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Dariusz Rosnowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Bogdan Skoczek (architektura),
dr inż. Paweł Marzec (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper.

Budynek składa się z dwóch spójnych architektonicznie segmentów: mieszkalnego z usługami w parterze i usługowego. Segment mieszkalny jest symbiozą atrakcyjnej lokalizacji, wysokiego standardu wykończenia oraz bogatej oferty mieszkaniowej w postaci 123 mieszkań jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych, mających powierzchnię od 29 do 80 m2. Segment usługowy to nowoczesny budynek czterokondygnacyjny. Zastosowanie fasady aluminiowej, obejmującej miejscami całą wysokość budynku, a także świetlika w postaci podłogi szklanej, w połączeniu z południowo- zachodnią ekspozycją, sprzyja pełnemu wykorzystaniu światła słonecznego. Budynek jest wyposażony w cichobieżne windy, zapewniające komunikację pomiędzy częścią naziemną budynku a dwupoziomowym garażem podziemnym. Konstrukcja budynku jest żelbetowa oraz żelbetowo-murowa. Fundamenty mają postać żelbetowej monolitycznej „białej wanny”. Ściany nośne wykonano z pustaków ceramicznych Porotherm oraz jako żelbetowe monolityczne. Ściany zewnętrzne są ceramiczne lub monolityczne, z ociepleniem. Wykonano stropodach, głównie jako zielony. Zastosowano tynki gipsowe, drzwi wejściowe antywłamaniowe, stolarkę okienną z PVC o podwyższonych parametrach termicznych i akustycznych, a w segmencie usługowym – stolarkę aluminiową, parapety wewnętrzne z aglomarmuru i zewnętrzne z blachy powlekanej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2710,68 m2, powierzchnia użytkowa 10 877,23 m2, a kubatura budynku 53 191,72 m3. Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy.