Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości od 25 do 40 mln zł (Grupa II)

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Nadmorski Park”
z garażami podziemnymi w Gdańsku
przy al. Gen. J. Hallera 242, 244, 246, 248

Inwestor, deweloper, generalny realizator inwestycji: Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp. K., Gdynia
Jednostka projektowa: MAARTE Marek Łańcucki, Sopot (projekt architektoniczny), PB Studio, Sopot (projekt wnętrza), RS Architektura Krajobrazu, arch. kraj. Dorota Rudawa, arch. kraj. Patrycja Janus, Warszawa (projekt zieleni)
Kierownik budowy: inż. Piotr Żmuda
Inspektor nadzoru: mgr inż. Piotr Kotowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Marek Łańcucki (architektura), mgr inż. Tomasz Piszczek (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper, generalny realizator inwestycji.

Zespół budynków „Nadmorski Park” nawiązuje do niskiej zabudowy i letniskowego charakteru dzielnicy Gdańsk Brzeźno oraz do zabudowy osiedla Nadmorski Dwór. Jest położony w unikalnym otoczeniu morza i różnorodnej zieleni. Na jego terenie znajduje się bogate wyposażenie służące rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców. Ściany wydzielające mieszkania – wewnętrzne są z bloczków silikatowych grubości 18, 12 lub 8 cm. Elewacje – ściany tynkowane Carbopor z izolacją termiczną. Stropy międzykondygnacyjne – w przeważającej części wykonano głównie z żelbetowych płyt prefabrykowanych grubości 22 cm. Ułożono na nich styropian i płyty akustyczne o łącznej grubości 6 cm, folię polietylenową i gładź cementową grubości 5 cm. Zastosowano stropodachy płaskie niewentylowane o konstrukcji żelbetowej, kryte papą. Ściany zewnętrzne w przeważającej części są ocieplone w systemie ETICS z płyt styropianowych EPS grubości 16 cm i pokryte tynkiem mineralnym malowanym farbą. W miejscach zastosowania elewacji wentylowanej ocieplenie stanowi warstwa wełny mineralnej grubości 15 cm. Okna i drzwi balkonowe w mieszkaniach wykonano z drewna Meranti klejonego warstwowo, malowanego farbami ekologicznymi, z szybami zespolonymi dwukomorowymi.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1419,00 m2, powierzchnia użytkowa 4223,08 m2, a kubatura budynków 17 272,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 9 miesięcy.