Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 40 mln zł (Grupa III)

Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parterem
handlowo-usługowym w Warszawie
przy ul. Okrzei 6 i 8

Inwestor: Port Praski Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A., Warszawa
Generalny wykonawca: Hochtief Polska S.A., Warszawa
Jednostka projektowa: APA Wojciechowski Sp. z o.o., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Mariusz Radzewicz
Inspektor nadzoru: mgr inż. Michał Olszewski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Szymon Wojciechowski (architektura), mgr inż. Sławomir Pawelec (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

Budynek przy ul. Okrzei 8 ma osiem kondygnacji nadziemnych, jedną podziemną i tworzy całość architektoniczną z bezpośrednio sąsiadującym apartamentowcem przy ul. Okrzei 6. Zabudowa ma kształt greckiej minuskuły sigma. W kompleksie zaprojektowano dwukondygnacyjną część garażową samochodów osobowych oraz boksy rowerowe i komórki lokatorskie. Na pierwszym i wyższych piętrach usytuowano mieszkania o zróżnicowanej powierzchni, zapewniając dużą dowolność w ich aranżacji. Dwie najwyższe kondygnacje zajmują mieszkania dwupoziomowe. Ze względu na bardzo trudne położenie budynków w sąsiedztwie Wisły i basenów portowych, głęboki wykop pod budynek zabezpieczono, stosując m.in. pale wiercone CFA oraz ściankę berlińską i ściankę szczelną z grodzic stalowych. Część podziemną budynków wykonano w postaci „białej wanny” ze wspólną płytą fundamentową o zróżnicowanej grubości, z lokalnymi przegłębieniami. Konstrukcja budynku jest żelbetowa płytowo-słupowa. Sztywność przestrzenną budynków zapewniają trzony pięciu klatek schodowych, w których zastosowano izolację akustyczną. Monolityczne żelbetowe płyty balkonów zamontowano za pomocą łączników termoizolacyjnych. Zastosowano stropodach zielony. Elewację budynków wykończono różnobarwnym klinkierem, płytami Equitone, elementami aluminiowymi oraz płytami Rockpanel. W budynkach zamontowano wysokiej jakości okna drewniane.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3881,00 m2, powierzchnia użytkowa 21 346,38 m2, a kubatura budynków 87 069,10 m3. Całość prac wykonano w ciągu 30 miesięcy.